โปรโตคอล ZigBee เพือ IOT

Photo : Telegesis

Legrand ประกาศทำงานร่วมกับ Nest Inc. และเตรียมใช้โปรโตคอล ZigBee เพื่อการสื่อสารในผลิตภัณฑ์ Nest Weave เชื่อมต่อ เพื่อยกระดับ Internet of Things

 

Legrand ยังคงเดินหน้าสนับสนุนความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์เชื่อมต่อภายในอาคาร หลังจากที่ได้ประกาศเปิดตัวโปรแกรม Internet of Things ในชื่อ Eliot ด้วยเหตุนี้ Legrand จึงได้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบ้านโดยใช้ Nest Weave

ด้วยความเชื่อที่ว่า การทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ถือเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ Internet of Things ในอาคาร Legrand จึงตั้งใจสนับสนุน "ภาษาแบบเปิด" ที่สามารถผนวกการทำงานและสื่อสารกับระบบจากภายนอกมากเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์มากมายและมีตัวเลือกการใช้งานเสริม พร้อมกันนี้ยังทำให้ผู้ใช้มีอิสระในการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะกับตนเอง ในขณะที่ความต้องในด้านนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ

Legrand ยังเป็นสมาชิกของ AllSeen Alliance สมาคมนานาชาติที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการ Internet of Things ที่ใช้เทคโนโลยี AllJoyn นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสมาชิกของ ZigBee(R) Alliance มาอย่างยาวนาน โดย ZigBee(R) เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการสื่อสารไร้สายที่รองรับเทคโนโลยี Internet of Things

เกี่ยวกับโปรแกรม Eliot โดย Legrand  Eliot คือชื่อโปรแกรมซึ่งเปิดตัวในปี 2558 โดย Legrand เพื่อเร่งผลักดันการใช้งาน Internet of Things ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท Eliot ถือกำเนิดขึ้นจากกลยุทธ์นวัตกรรมของบริษัท ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาโซลูชั่นที่เชื่อมต่อถึงกันได้ใน 40 ตระกูลผลิตภัณฑ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนสำหรับทั้งผู้ใช้งานส่วนบุคคลและผู้ใช้ในสายอาชีพ

ZigBee เป็นภาษาไร้สายระดับโลกซึ่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่แตกต่างกันมากให้สามารถทำงานร่วมกันได้และช่วยยกระดับชีวิตประจำวัน โดย ZigBee Alliance เป็นสมาคมไม่แสวงผลกำไร ซึ่งมีบริษัทต่างๆกว่า 340 แห่งเป็นสมาชิกเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีไร้สาย Zigbee ให้เป็นเครือข่ายไร้สายชั้นนำที่ควบคุมและกำหนดมาตรฐานการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน ภาคครัวเรือน อุตสาหกรรมการค้าและพาณิชย์

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้มาตรฐาน ZigBee  ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานภายในบ้าน ศูนย์ออกกำลังกาย บ้านพักคนชรา สถานพยาบาล และศูนย์บริการทางการแพทย์หลายแห่ง นอกจากนี้ มาตรฐานดังกล่าวยังสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ นา ๆ เป็นมาตรฐานแบบเปิดระดับโลกสำหรับอุปกรณ์ไร้สายประหยัดพลังงาน

ขณะเดียวกันก็สามารถติดตั้งระบบไร้สายอย่างเป็นอิสระภายนอกตัวอาคารได้ด้วย นอกจากนั้นแล้ว Zigbee ยังได้รับการทดสอบแล้วว่า เป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีไร้สายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงระบบเครือข่าย Wi-Fi ได้เป็นอย่างดี


Cr.RYT9