บ้านอัจฉริยะไร้สาย

อุปกรณ์ไร้สาย เทคโนโลยี Zigbee เพื่อการสื่อสารไร้สายที่ไร้ขีดจำกัดมากขึ้นกว่าเทคโนโลยีไร้สายแบบเดิม ๆ และมีขนาดเครือข่ายที่ใหญ่กว่า  เพราะสามารถเชื่อมต่อได้ถึง 65,000 เซ็นเซอร์ต่อหนึ่งเครือข่าย  ส่วนความแรงของสัญญาญเทคโนโลยี Zigbee สามารถส่่งไปได้ไกล 300 เมตร แถมประหยัดพลังงานสูงที่สุดในบรรดานเทคโนโลยีไร้สายทั้งหมด จึงเหมาะสำหรับการทำบ้านอัจฉริยะไร้สาย จึงเป็นที่มาที่ทาง Legrand พัฒนาต่อยอดโครงการ IOT( Internet of Things) โปรโตคอล Zigbee ในชื่อ Eliot อีกหน่อยเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น เมือย่างก้าวเปิดประตูเข้าบ้านหรืออาคารได้เลยไม่ว่าจะเป็น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดชีพจร ฯลฯ

Legrand ยังคงเดินหน้าสนับสนุนความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อภายในบ้านและอาคาร ให้มาเป็นบ้านอัจฉริยะไร้สาย หรือ อาคารอัจฉริยะ หลังจากที่ได้ประกาศเปิดตัวโปรแกรม IOT(Internet of Things) ในชื่อ Eliot โดยการใช้โปรโตคอล Zigbee

จากความเชื่อว่า IOT( Internet of Things) กำลังปูทางสู่ยุคใหม่ของบ้านอัจฉริยะไร้สายและอาคารอัจฉริยะไร้สาย ที่มีการเชื่อมต่ออย่างทั่วถึง (Connected Building) อาทิ เช่น เครื่องวัดออกซิเจน ,เครื่องวัดความดัน ฯลฯ และจากการเปิดตัวโปรแกรม Eliot  เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทาง Legrand จึงได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทกำลังทำงานร่วมกับ Nest Inc. และจะใช้โปรโตคอล Zigbee จากค่าย Nest Weave ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่เชื่อมต่อไร้สายถึงกันได้ด้วยโปรโตคอล Zigbee


ด้วยเหตุนี้ Legrand จึงได้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบ้านและอาคารโดยใช้โปรโตคอล Zigbee จากค่าย Nest Weave ด้วยความเชื่อที่ว่า การทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ไร้สายถือเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ IOT( Internet of Things) ในอาคาร Legrand จึงตั้งใจสนับสนุน "ภาษาแบบเปิด" ที่สามารถผนวกการทำงานและสื่อสารไร้สายกับระบบจากภายนอกมากเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์มากมายและมีตัวเลือกการใช้งานเสริม พร้อมกันนี้ยังทำให้ผู้ใช้มีอิสระในการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะกับตนเองเพื่อบ้านอัจฉริยะไร้สายหรืออาคารไร้สาย ในขณะที่ความต้องในด้านนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ

Legrand ยังเป็นสมาชิกของ AllSeen Alliance สมาคมนานาชาติที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้โปรโตคอล Zigbee มาพัฒนาระบบ และบริการในโครงการ IOT( Internet of Things) ที่ใช้เทคโนโลยี AllJoyn นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสมาชิกของ ZigBee Alliance มาอย่างยาวนาน โดย ZigBee เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการสื่อสารไร้สายที่รองรับเทคโนโลยี IOT( Internet of Things) ในอนาคตอันใกล้นี้ พัฒนาต่อยอดเป็นบ้านอัจฉริยะไร้สายและอาคารไร้สาย

ในบ้านเราก็มีการนำเข้าเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย Zigbee อยู่หลายกลุ่มสินค้า ส่วนที่เป็นระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ก็มีจากค่าย Digicom ที่มีจำหน่ายในชื่อสินค้าเป็น Xbee ( XBee® 802.15.4 ) หรือ XBEE PRO ( XBee® Pro 802.15.4 ) ใช้ โปรโตคอล IEEE 802.15.4 Zigbee  ในการรับส่งข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์ไร้สาย ทำให้มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูง ซึ่งลักษณะเครือข่ายจะอยู่ในรูปแบบ piont-to-multipoint หรือ peer-to-peer ออก แบบสำหรับงานที่ต้องการค่าใช้จ่ายถูก และประหยัดพลังงาน  สำหรับ XBee PRO RF module นั้นจะเป็นเวอชั่นที่มีการขยายกำลังส่ง สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการระยะทางรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้น

หลายคนมักะสับสน ระหว่างอุปกรณ์ไร้สาย Zigbee กับ Wifi โดยผู้ที่เริ่มศึกษาจะมีคำถามว่า Zigbee กับ Wifi  นั้น ย่านความถี่เหมือนกัน (โมดูล 2.4 Ghz หรือ 2400 MHz) จะสามารถสื่อสารกันได้หรือไม่ คำตอบคือ สื่อสารกันไม่ได้ เพราะทางกายภาพ ถึงแม้จะเป็นย่านความถี่เดียวกัน แต่ Protocol ที่ใช้สื่อสารกันนั้นไม่เหมือนกัน


ZigBee นำ Physical Layer และ MAC Layer ของ IEEE 802.15.4 ซึ่งเป็นมาตรฐานการกำหนดการสื่อสารไร้สายแบบ WPAN (Wireless Personal Area Network) มาทำงานใน Layer ที่ต่ำกว่า (2 Layer ล่างสุด) ด้วยเหตุนี้การนำ Zigbee มาทำเป็นบ้านอัจฉริยะไร้สาย นั้นดูเหมือนไม่ไกลจากความเป็นจริง

สิ่งที่น่าสนใจของเทคโนโลยี Zigbee
1. ระบบไร้สาย (RF Module)
2. อุปกรณ์ไร้สายสะดวกต่อการติดตั้ง
3. ระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
4. เสถียรภาพในการใช้งานและการสื่อสาร
5. กินไฟน้อยและประหยัดพลังงาน
6. เหมาะสำหรับรับส่งข้อมูลและเป็นตัวเซ็นเซอร์
7. ราคาไม่แพง (Low Cost )

Cr.ADSL Thailand