Tesla สุดยอดพลังงานทดแทน

ภารกิจแรกของ เทสลา (Tesla Motors) เริ่มจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่ยั่งยืน หลังจากนั้นได้เปิดตัว Tesla Energy มีผลิตภัณฑ์คือ Powerpack และ Powerwall เป็นแบตเตอรี่สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าบ้านหรืออาคารสำนักงานต่างๆ.....

Read More