โรคความดันสูง เฉียบพลัน รักษาอย่างไร

ช่วงเวลาเฉลี่ยของการเกิดความดันโลหิตสูงและวิกฤต คือตั้งแต่ 1 ชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน ซึ่งจำเป็นต้องลดความดันโลหิตของผู้ป่วยลงอย่างเร่งด่วน เนื่องจากกลไกการสูบฉีดเลือดกำลังถูกทำลายอย่างรวดเร็ว การไหลเวียนของเลือดยังถูกรบกวนด้วยความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้น.....

Read More