เครื่องรับซื้อขวด รีไซเคิล

เครื่องรับซื้อขวด รีไซเคิล อัตโนมัติ ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ของโลก แต่ใหม่สำหรับคนไทย เพราะแนวความคิดของการพัฒนาเครื่องดังกล่าวมาจากการบอกเล่าประสบการณ์การดู งานที่ประเทศเยอรมนี ของเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม.....

Read More