ครีมกันแดด กับ ริ้วรอยก่อนวัย

ระหว่างวันที่ 14-21 เมษายนที่ผ่าน อยู่ที่ 12 (ความเสี่ยงปานกลางต่อความเข้มข้นของรังสียูวีที่ระดับ 6-9 และเสี่ยงสูงต่อความเข้มข้นของรังสียูวีที่ระดับ 10 ขึ้นไป ซึ่งผิวหนังสามารถเกิดไหม้ได้ หากสัมผัสความเข้มแสงกับรังสียูวีในแสงแดดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาราว 30 – 60 นาที.....

Read More