รถตุ๊กตุ๊ก พลังงานแสงอาทิตย์ 

โดยขับผ่าน 16 ประเทศ อาทิ ไทย ลาว จีน รัสเซีย ตรุกี ออสเตรีย เยอรมนี และ ฝรั่งเศส รวมระยะทาง 20,000 กิโลเมตรเป็นผลสำเร็จ  ทั้งนี้สำหรับรถตุ๊กตุ๊ก พลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งแรกของโลกที่เดินทางจากกรุงเทพฯไปฝรั่งเศส ได้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar Charger).....

Read More