กล้อง Snap ถ่ายปุ๊ป ได้รูปปั๊บการแบ่งปัน การถ่ายภาพสำเร็จรูป และแนวคิดที่ว่า "ถ่ายปุ๊ป ได้รูปปั๊บ" (one snap, one print) เป็นกรอบความคิดรวบยอดที่โพลารอยด์ได้พัฒนาขึ้นเมื่อกว่า 75 ปีก่อน และได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ที่ผูกติดกับแบรนด์อย่างแยกไม่ออก Polaroid Snap ได้พลิกแพลงความทันสมัย.....

Read More