ดามกระดูก ฝีมือคนไทย

เดียวนี้เทคโนโลยีทันสมัย เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล สามารถวัดน้ำหนักร่างกาย มวลไขมัน มวลกระดูก มวลน้ำ มวลกล้ามเนื้อ ดัชนีมวลกาย และอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน รวมทั้งหมดไว้ในเครื่องเดียว ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกรู้ล่วงหน้าและหาทางป้องกันได้....

Read More