สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์

สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ หรือโปรเจ็ก Microsoft Continuum ที่ต่ออุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน ให้เป็น คอมพิวเตอร์ได้ ไมโครซอฟท์ประกาศว่า สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ หรือโปรเจ็ก สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ (Continuum for phones).....

Read More