เครื่องสาวไหม  พลังงานแสงอาทิตย์

รู้ไหมกว่าจะทำผ้าไหมได้แต่ละผืน ทำไมจึงใช้เวลานาน เพราะการสาวไหม 1 กระด้งด้วยวิธีของชาวบ้านก็กินเวลาเต็มๆ ไปถึง 1 วัน นักวิจัยราชภัฏสุรินทร์จึงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ช่วยชาวบ้านด้วยการผลิต "เครื่องสาวไหม พลังงานแสงอาทิตย์" เครื่องมือใช้ง่ายไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า ที่สาวไหมได้เร็วกว่าถึง 8 เท่า


ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อหนอนไหมสุกเป็นดักแด้และเริ่มพันไหมรอบตัวจนสมบูรณ์ ชาวบ้านจะนำรังไหมมาต้มในนำร้อน พร้อมกับตีด้วยไม้พายเพื่อเกี่ยวเส้นไหมให้ยืดยาวออกมาก่อนจะม้วนเก็บเข้าสู่อัก ด้วยการหมุนมือก่อนจะนำไปเข้าสู่กระบวนการอื่นๆ ในแต่ละวันจะทำได้เพียง 1 กระด้ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ
       
มิติใหม่แห่งวงการผ้าไหมไทย กับเครื่องสาวไหม พลังงานแสงอาทิตย์ โดยฝีมือของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่วันนี้ยกสิ่งประดิษฐ์อันภาคภูมิใจมาสาวไหมให้ดูกันแบบสดๆ กลางงานมหกรรมงานวิจัยภูมิภาค ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา
       
นายเอกราช นาคนวล ผู้ช่วยนักวิจัย กล่าวว่า เครื่องสาวไหม พลังงานแสงอาทิตย์ที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของ รศ.ดร.ชูชาติ พยอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทุ่นแรงและทำให้การสาวไหมของชาวบ้านทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้แผงโซล่าเซลล์ช่วยสะสมพลังงาน แผงโซล่าเซลล์นี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็น โคมไฟโซล่าเซลล์ (Solar Lamp) ได้อีกด้วย
       
เมื่อประมาณ 5 ปีก่อน อาจารย์ของเขาจึงริเริ่มการประดิษฐ์เครื่องสาวไหมแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้น และพัฒนามาเรื่อยๆ จนในที่สุดได้เพิ่มระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามา การใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายอย่าง หรือแม้นกระทั้งพลังงานแสงสว่างผ่าน โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Lamp) ทำให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โครงการวิจัยฯ ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
       
นายเอกราช นาคนวล ผู้ช่วยนักวิจัย อธิบายเพิ่มเติมว่า เครื่องสาวไหม พลังงานแสงอาทิตย์ทำขึ้นจากเหล็กทั้งตู้ มีน้ำหนักประมาณ 40 กิโลกรัม ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญด้วยกัน ได้แก่ สวิตซ์ควบคุม เป็นสวิทซ์กุญแจที่ใช้เปิดปิดการทำงานของเครื่องสาวไหม, เกจวัดระดับพลังงาน เป็นเกจที่บอกถึงระดับของพลังงานในแบตเตอรี่สำรอง โดยเมื่อมีพลังงานในแบตเตอรี่สำรองเต็มไฟจะมีสีเขียว ส่วนสีแดงคือเตือนให้เริ่มชาร์ตไฟ
       
ส่วนที่ 3 คือ ชุดควบคุมความเร็วอักกรอ เป็นชุดสำหรับเพิ่มหรือลดความเร็วของอักตามชนิดของรังไหมแต่ละสายพันธุ์หรือแล้วแต่ความต้องการของผู้สาวไหม และชุดชาร์ตพลังงาน เป็นชุดที่ใช้สะสมพลังงานเข้าใน แบตเตอรี่สำรอง โดยชาร์ตได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบชาร์ตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยการเสียบปลั๊กเข้าที่ชาร์ตระบบไฟฟ้ากระแสตรง และระบบชาร์ตด้วยไฟฟ้าภายในบ้านที่ชาร์ตเข้ากับปลั๊กไปกระแสสลับ โดยการชาร์ตไฟแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ต่อการใช้งานต่อเนื่อง 2 วัน
       
ตอนนี้เราผลิตเครื่องสาวไหม  พลังงานแสงอาทิตย์ ออกมาได้ 4 เครื่องแล้วครับ แล้วก็แจกจ่ายไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยาเขตวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาทั้งหมด เพราะที่นั่นมีศูนย์ที่จะนำไปติดตั้งให้ชาวบ้าน สอนชาวบ้านใช้อีกที ซึ่งพอชาวบ้านได้ใช้เขาก็ชอบใจ เพราะมันใช้ง่าย คล้ายเครื่องเดิมที่เคยใช้อยู่ เพราะตอนออกแบบอาจารย์ก็ตั้งใจถอดมาจากเครื่องมือของชาวบ้านเลยเพื่อไม่ใช่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเขา ส่วนในอนาคตก็จะพัฒนาต่อเป็นเครื่องสาวไหมอีลี่ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการแต่สาวยากกว่า  นายเอกราช นาคนวล ผู้ช่วยนักวิจัย กล่าวทิ้งท้าย

Cr.ข่าวผู้จัดการ