รถยนต์ พลังแสงอาทิตย์ ของไทย

จากงานวิจัยตลาดพลังงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน น้ำมันและแก๊สปิโตรเลียม พลังงานปรมาณู รวมทั้งพลังงานชีวมวล ผลงานวิจัยของเขาสรุปได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านพลังงานได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จนคาดการณ์ได้ว่าน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ ถ่านหิน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องรถยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จะพ้นสมัยไปทั้งหมดราวๆ ค.ศ.2030 แต่หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทน สามารถยนต์นำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างได้มากมาย อาทิ เช่น  โคมไฟโซล่าเซลล์ (Solar Lamp)  แบตสำรอง (Solar Collector) รถยนต์ พลังแสงอาทิตย์ ฯลฯ

เพราะเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซลล์  ซึ่งเชื่อมต่อกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการเก็บรักษาพลังงานที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยการใช้สารโพแทสเซียมเพื่อเก็บรักษาความร้อน อัตราการสูญเสียเพียง 1% ในระยะเวลานาน 24 ชั่วโมง (ชม.) สามารถเก็บรักษาความร้อนได้เป็นเวลานานมากขึ้น ทำให้เราสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลา 24 ชม. ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน กลางคืน ตอนฝนตก ฟ้ามืดครึ้มจากหมอกเมฆ

ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เตรียมจัดงาน “ฮอมแฮง แป๋งโลกงาม” เนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก ตามโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ระหว่าง 4 - 5 มิถุนายน ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
 
ดร.ฐกฤต กล่าวว่า ไฮไลต์สำคัญของการจัดงานครั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจะนำรถยนต์ พลังแสงอาทิตย์ คันแรกของไทยติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และวิ่งได้ไกลที่สุดถึง 3,022 กิโลเมตร โดยไม่ใช้พลังงานจากภายนอก ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ และผ่านการแข่งขัน World Solar Challenge ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี เมื่อเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ติด 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยดังทั่วโลกมาร่วมการแข่งขัน
 
คณบดี คณะเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า World Solar Challenge เป็นการแข่งขันรถยนต์ พลังแสงอาทิตย์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นทุกๆ 2 ปีที่ประเทศออสเตรเลีย ใช้เวลาวิ่ง 5 วัน จากเมืองใต้สุดไปเหนือสุดของทวีปออสเตรเลีย โดยรถยนต์จะวิ่งได้เฉพาะตอนกลางวันที่มีแสงอาทิตย์เท่านั้น เพราะกติกาห้ามมีการชาร์จพลังงาน แต่ให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ผ่านจากแผงโซล่าเซลล์ เท่านั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสร้างรถยนต์คันนี้ ในราคา 3 แสนกว่าบาทใช้เวลาออกแบบให้มีน้ำหนักเบาที่สุด ใช้กำลังน้อยที่สุดโดยที่บนตัวรถยนต์จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเก็บพลังงาน วิ่งด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมหากวิ่งเร็วเกินไปก็จะใช้พลังงานมาก วิ่งได้ต่อเนื่อง 9 - 10 ชั่วโมง หากขาดแสงอาทิตย์จะวิ่งได้ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมงเพราะมี แบตสำรอง (Solar Collector) ที่เก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์

คณบดี คณะเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวอีกว่า ถือเป็นบทพิสูจน์บทหนึ่งที่ทำให้เห็นว่ารถยนต์ พลังแสงอาทิตย์ สามารถใช้งานได้จริง โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์สูง พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีส่วนเพิ่มมลพิษในสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีเสียง เชื่อว่าในอนาคตรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์จะมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งที่สำคัญสามารถยนต์พิสูจน์ให้เห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถยนต์นำพา รถโดยสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในระยะใกล้ไกลได้ โดยไม่พึ่งพาพลังงานจากภายนอกเลย ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

Cr.ข่าวสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดเชียงใหม่