รถโรงเรียนอัจฉริยะ ควบคุมด้วย GPS Tracking และ เครื่องอ่านบาร์โค้ด

รถโรงเรียนอัจฉริยะ ควบคุมด้วย GPS Tracking และ เครื่องอ่านบาร์โค้ด


จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณไปรับส่งลูกที่โรงเรียนเองไม่ได้ หากให้คนที่บ้านส่งบุตรหลานขึ้นรถโรงเรียนแทนได้ไร้กังวล สามารถดูการแจ้งเตือนเด็กๆๆเวลาขึ้น-ลงรถ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความแจ้งเตือนก่อนรถจะถึงบ้าน แจ้งเตือนเมื่อรถถึงบ้าน แจ้งเตือนเมื่อขึ้นรถโรงเรียน แจ้งเตือนเมื่อถึงโรงเรียน รวมถึงติดตามตำแหน่งรถและดูวิดีโอผ่านกล้อง CCTV ได้ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย (Smile Kid School Bus) ด้วยการติดตั้งระบบ GPS Tracking และ ระบบ เครื่องอ่านบาร์โค้ด


Smile Kid School Bus ระบบ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และ GPS Tracking
ปีที่ผ่านมา มีการทดลองใช้ระบบควบคุมความปลอดภัย แก้ปัญหาเด็กถูกลืมบนรถโรงเรียนจนเสียชีวิต ลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหาเด็กติดในรถโรงเรียน โดยบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการนำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีโลจิสติกส์ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครูและโรงเรียนด้านความปลอดภัยการรับส่งด้วยรถโรงเรียน ภายใต้ โครงการ “รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย (Smile Kid School Bus)” ด้วยระบบ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และ ระบบ GPS Tracking


แอปพลิเคชัน รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย
จากความสำเร็จของการพัฒนาระบบ GPS Tracking และ AI มาทำแอปพลิเคชันเพื่อติดตามและควบคุมพนักงานขับรถ 7,000 คันทั่วประเทศ ซึ่งสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและช่วยลดต้นทุนของโลจิสติกส์ จึงมองว่าแอปพลิเคชันนี้สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้อีกมากมาย ไม่เฉพาะทางธุรกิจแต่ทางภาคสังคม โดยเฉพาะรถโรงเรียน หนึ่งพาหนะในการเดินทางที่ยังสร้างความกังวลใจให้กับผู้ปกครองจำนวนมาก

 

รถโรงเรียน แบบ Real-Time
ทุกวันนี้ยังมีข่าวสลดใจจากกรณีเด็กเสียชีวิตในรถอยู่เป็นระยะ โครงการ รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย (Smile Kid School Bus) ด้วยระบบ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และ ระบบ GPS Tracking จึงเกิดขึ้น ควบคู่กับการใช้ความสามารถของบุคลากรของเอสซีจีที่ผ่านการฝึกอบรม และมากประสบการณ์ ที่จะช่วยติดตามสถานะการเดินทางของบุตรหลานบนรถโรงเรียนแบบ Real-Time ด้วยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Smile Kid School Bus และกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง


บัตรประจำตัวนักเรียน บาร์โค้ด
โครงการ รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย (Smile Kid School Bus) ใช้ GPS tracking และ เครื่องอ่านบาร์โค้ด โดยนักเรียนทุกคนจะมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่แสดงรูปบุคคลพร้อมบาร์โค้ด เมื่อรถโรงเรียนมารับ ครูประจำรถจะใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด สแกนที่บัตรนักเรียนเพื่อบันทึกเวลารับและแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบผ่านแอปพลิเคชันทันที จากนั้นเมื่อรถออกเดินทางผู้ปกครองจะสามารถตรวจสอบตำแหน่งรถ ทะเบียนรถ ประมาณการเวลาที่จะถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน และเมื่อรถถึงโรงเรียนแล้วครูประจำรถจะใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด สแกนที่บัตรนักเรียนอีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์ว่านักเรียนออกจากรถแล้วพร้อมแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบผ่านแอปพลิเคชัน ระบบควบคุมการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยทีมงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย


ระบบ เครื่องอ่านบาร์โค้ด ลดเด็กถูกลืมไว้ในรถโรงเรียน
ทั้งนี้ ทุกครั้งที่สแกนนักเรียนออกจากรถหมด ไม่ว่าจะเป็นการไปรับหรือส่ง ครูประจำรถจะต้องทำการเดินเข้าไปภายในรถ ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด เพื่อสแกนบาร์โค้ดที่ท้ายรถเพื่อเป็นการยืนยันปิดการทำงานในรอบๆ นั้น หากไม่สแกนบาร์โค้ดปิด หรือปิดรถแล้วยังมีเด็กอยู่ในรถ ระบบจะลิ้งค์ไปที่แตรรถภายใน 10 วินาที พร้อมส่งสัญญาณแตรจนกว่าแบตเตอรี่จะหมด หรือผู้ควบคุมรถกลับมายังรถเพื่อตรวจสอบคนภายในรถอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเหตุผิดขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น จะมีการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน รวมถึงห้องคอนโทรลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ที่สามารถตรวจเช็คได้เลยว่ามีเด็กหลงเหลืออยู่ในรถหรือไม่ผ่านกล้องวงจรปิด


โครงการนำร่อง แบบ Real-Time ใช้ได้จริง 9 คัน
โครงการนี้อยู่ในช่วงทดลองทำกับทางโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ตอนนี้มีรถโรงเรียนที่ร่วมโครงการอยู่ประมาณ 9 คันแล้วที่ทดลองวิ่งจริง และการที่มี MOU ทำให้หวังว่าเมื่อได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหารโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐ หรือเอกชน หรือโรงเรียนในส่วนบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจก็จะเข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้น สิ่งที่สำคัญสำหรับโครงการนี้คือความปลอดภัยของนักเรียน สามารถติดตามความเร็วรถ ทราบเด็กขึ้น-ลงรถได้แบบ Real-Time และผู้ปกครองสามารถติดตามบุตรหลานได้ผ่านแอปพลิเคชัน เรียกได้ว่า ช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาเด็กถูกลืมไว้ในรถโรงเรียน ลดความกังวลใจของผู้ปกครอง อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจให้ครูอาจารย์ และโรงเรียน ได้มากขึ้นอีกด้วย

Cr.ข่าวสด