สแกนคิวอาร์โค้ด ลด อุบัติเหตุบนท้องถนน

สแกนคิวอาร์โค้ด ลด อุบัติเหตุบนท้องถนน


รถจักรยานยนต์ เป็นพาหนะที่นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 20 – 30 เปอร์เซ็น ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้ในการสัญจรเดินทางมาเรียนหนังสือ โดยใช้ถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนนใหญ่มีรถวิ่งจำนวนมาก แต่ละปีมีเด็กนักเรียน นักศึกษา ประสบกับอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต ทาง โรงเรียนพณิชยการหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงจัดกิจกรรมโครงการรักชีวิตต้องคิดสวมหมวก เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ใส่หมวกกันน๊อคในขณะขับขี่ โดยใช้แอปพลิเคชันบันทึกการสวมหมวกนิรภัยด้วยคิวอาร์โค้ด


นวัตกรรมใหม่ หมวกกันน๊อค QR code
นายบัณฑิต มีแก้ว หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนพณิชยการหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า แอปพลิเคชันบันทึกการสวมหมวกนิรภัยด้วยคิวอาร์โค้ด ที่นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์จัดทำขึ้น เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณศีรษะจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยใช้แอปพลิเคชันบันทึกการสวมหมวกนิรภัยด้วยการใช้ เครื่องสแกน QR Code สแกนคิวอาร์โค้ดบนหมวกกันน๊อค เพื่อความสะดวกในการบันทึกและตรวจเช็คข้อมูล จนนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน


โครงการ Thailand Big Move Road Safety
ประธานมูลนิธิคนเห็นคน โดย นายสัตวแพทย์ปกรณ์ สุวรรณประภา หรือ หมอแมน ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Big Move Road Safety ซึ่งมีเป้าหมายดึงนักเรียนมัธยมและอาชีวะ ให้ออกมามีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุสู่เส้นทางถนนปลอดภัย โดยใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ได้ร่วมมือกับโรงเรียนพณิชยการหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดทำโครงการรักชีวิตต้องคิดสวมหมวก ทั้งนี้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประสานงานเข้ามาและมีงบประมาณให้ โครงการรักชีวิตต้องคิดสวมหมวก ติด QR code (คิวอาร์โค้ด) ลดความรุนแรงความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน


แอปพลิเคชัน เครื่องสแกน QR Code
การใช้ระบบสแกนคิวอาร์โค้ด ทางนักศึกษาได้จัดทำโดยทดลองติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการตรวจเช็คข้อมูลการสวมหมวกของนักเรียนและนักศึกษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน เพียงแค่ใช้อุปกรณ์มือถือให้ทำหน้าทีเป็น เครื่องสแกน QR Code ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวส่องที่สติ๊กเกอร์พลาสติก ที่มีสัญลักษณ์ QR Code ติดอยู่บนหมวกกันน็อค ข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังระบบการให้คะแนนและสะสมคะแนนไปเรื่อยๆๆ จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่และลดความรุนแรงความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจากสถิติพบว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะมากกว่าผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยถึง 2-3 เท่า


คะแนน ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ด้วย คิวอาร์โค้ด
แรกเริ่มทำยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เด็กไม่ได้สนใจ เลยเอาคะแนนเข้ามาร่วมกำหนดแต่ถ้าหากไม่ใส่ หมวกกันน็อค 3 ครั้ง ก็โดนหักคะแนน ทุกคนก็เลยเปลี่ยนมาใส่ โดยที่เราให้ความรู้เรื่องการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยรวมถึงประโยชน์ของหมวกกันน็อค ว่าหากไม่ใส่แล้วจะเกิดอะไรขึ้น หรือหากว่าเกิดอันตรายอะไรกับตัวเองก็จะเป็นภาระคนอื่น ซึ่งเมื่อจบโครงการนี้ ได้เห็นวินัยในการใส่หมวกกันน็อคติด QR code (คิวอาร์โค้ด) ดูจากยอดการบันทึกคะแนะสะสมผ่านแอปพลิเคชันเห็นเด็กที่สวมใส่หมวกกันน็อคขับขี่มาโรงเรียนอยู่ที่ 65 -70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่ง และ ปีที่แล้ว อุบัติเหตุที่ร้ายแรงเสียชีวิตเกิดกับเด็กเราก็ไม่มีเลย นอกจากว่าเขาเบรกแล้วล้มเองคือล้มเองไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุชนกัน


โครงการ ประเทศไทยปลอดภัย ไร้ อุบัติเหตุทางถนน
อย่างไรก็ตามมีการเตรียมเปิดเวทีจุดประกายให้เด็กมัธยมและอาชีวะ ออกมาร่วมแสดงศักยภาพ และทักษะความรู้ความสามารถที่มี มาร่วมขับเคลื่อนงานด้านอุบัติเหตุ ตามแผนการดำเนินงาน โครงการ “ Thailand Big Move Road Safety” ระยะที่ 2 ซึ่งมีเป้าหมายในการดึงนักเรียนมัธยมและอาชีวะ ให้ออกมามีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุสู่เส้นทางถนนปลอดภัย โดยใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โดยคาดว่าจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม


Cr.สยามรัฐ