เครื่องตรวจโลหะ แบบพกพา


เครื่องตรวจโลหะ แบบพกพา

 

ในเรื่องของความปลอดภัย ผู้ที่เคยโดยสารเครื่องบินมาแล้ว คงคุ้นเคยดีกับภาพของเจ้าหน้าที่สนามบินตรวจกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่และ ถือวัตถุรูปลักษณะเป็นแท่งยาวๆ สีดำอันหนึ่งยกกวาดไปตามลำตัว ของผู้โดยสารตั้งแต่หัวจรดเท้าโดยปราศจากรังสีใดๆ ที่สามารถมองเห็นได้อยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะให้ผ่านไปได้หากไม่มีเสียงสัญญาณเตือน เจ้าวัตถุรูปแท่งที่ว่านี้ก็คือ เครื่องตรวจจับโลหะ แบบพกพา นั่นเอง หลายคนอาจสงสัยว่าเจ้า เครื่องตรวจโลหะ แบบพกพา ที่ว่านี้ทำงานได้อย่างไร วันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบกัน


การทำงานของ เครื่องตรวจโลหะ
หลักการทำงานของ เครื่องตรวจโลหะ แบบพกพา อาศัยหลักที่ว่า วัตถุที่นำไฟฟ้า เช่น โลหะ อาวุธมีดมีคมหรือวัตถุโลหะอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋า จะตอบสนองต่อ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า แตกต่างจากวัตถุที่ไม่นำไฟฟ้า เมื่อเปิดเครื่อง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าไปยัง ขดลวดโลหะที่ปลายหัวตรวจจับ ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น โดยมีขั้วอยู่ในแนวตั้งฉาก กับทิศทางของขดลวด หากสนามแม่เหล็กดังกล่าวไปกระทบกับวัตถุที่นำไฟฟ้าได้ดี เช่น โลหะ อาวุธมีดมีคมหรือวัตถุโลหะอื่นๆ เครื่องตรวจจับโลหะ จะแจ้งเตือนด้วยหลอดไฟ LED พร้อมสัญญาณเสียง ถ้าอยู่ใกล้โลหะมากสัญญาณก็จะดังขึ้นมากตามลำดับ


เหมาะสำหรับ สนามบิน สนามกีฬา ศาล ห้องขัง หรือสถานบันเทิงอื่นๆ
เครื่องตรวจโลหะ แบบพกพา จะกระตุ้นให้วัตถุดังกล่าวนั้น เกิดสนามแม่เหล็กอ่อนๆ ในทิศทางตรงข้ามกัน ทำให้สนามแม่เหล็กที่สะท้อนกลับมาเครื่องตรวจจับโลหะ ยิ่งวัตถุมีการนำไฟฟ้าดีมากและอยู่ใกล้โลหะมากสัญญาณก็จะดังขึ้นมากตามลำดับ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้สามารถทราบได้ว่า มีวัตถุที่ทำจากโลหะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ เหมาะสำหรับใช้งานในหลากหลายสถานที่ เช่น สนามบิน สนามกีฬา ศาล ห้องขัง หรือสถานบันเทิงอื่นๆ เป็นต้น สามารถตรวจจับได้ทั้งอาวุธมีดมีคมหรือวัตถุโลหะอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋า


ตรวจจับโลหะ จากพื้นผิวลึกลงไป 8-12 นิ้ว
เครื่องตรวจจับโลหะ แบบพกพา ส่วนใหญ่ สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ลึกลงไปจากผิวหน้า 8-12 นิ้ว ความสามารถในการตรวจจับวัตถุ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ นอกจากชนิดและความไวของหัวตรวจจับแล้ว ชนิดของโลหะ ก็มีผลต่อการตรวจจับด้วย โลหะบางชนิด เช่น เหล็ก สามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้แรงกว่าโลหะอื่น การตรวจจับจึงทำได้ง่าย ขนาดของวัตถุก็มีส่วนสำคัญ วัตถุที่มีขนาดเล็กถูกตรวจจับได้ยากกว่าวัตถุขนาดใหญ่ เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงสามารถพกเหรียญ หรือลูกกุญแจเข้าไปได้ โดยที่ เครื่องตรวจโลหะ แบบพกพา ไม่ส่งสัญญาณเตือนแต่อย่างใด


เครื่องตรวจจับโลหะ สมัยใหม่
นอกจากนั้นแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ที่ เครื่องตรวจโลหะ แบบพกพา ไม่สามารถตรวจเจอโลหะได้ เช่น มีวัตถุที่สามารถป้องกันสนามแม่เหล็ก ไม่ให้ผ่านไปถึงวัตถุที่จะตรวจจับหรือไม่ เป็นต้น ในเรื่องของความปลอดภัย เครื่องตรวจจับโลหะสมัยใหม่ นอกจากตรวจตามร่างกายเพื่อตรวจจับได้ว่า มีวัตถุที่ทำจากโลหะชุกซ่อนได้แล้ว ยังสามารถระบุขนาด และความลึกของวัตถุอย่างคร่าวๆ ได้อีกด้วย


แจ้งเตือน ตรวจจับโลหะ ด้วยหลอดไฟ LED และ เสียง
เครื่องตรวจจับโลหะ นอกจากใช้ในสนามบิน สนามกีฬา ศาล ห้องขัง หรือสถานบันเทิงอื่นๆ เป็นต้น สามารถตรวจจับได้ทั้งอาวุธมีดมีคมหรือวัตถุโลหะอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋า จะแจ้งเตือนด้วยหลอดไฟ LED พร้อมสัญญาณเสียง เพื่อการรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังมีการนำ เครื่องตรวจโลหะ แบบพกพา ไปใช้ในงานด้านอื่นได้อีก เช่น ใช้ในการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของท่อ หรือสายเคเบิลที่ฝังอยู่ในอาคาร ตรวจหาส่วนประกอบโลหะในดินหรือหิน รวมทั้งใช้ในการสืบหาวัตถุโบราณ ที่ทำจากโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดิน เพื่อประโยชน์ในทางโบราณคดีได้อีกด้วย


Cr.สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,