ดามกระดูก ฝีมือคนไทย

ดามกระดูก ฝีมือคนไทย


บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ในฐานะผู้ผลิตสินค้าวัสดุดามกระดูกรายแรกในประเทศไทย และยังดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่คิดนอกกรอบและหันมาผลิตสินค้าที่แตกต่างกับคนอื่นๆ โดยให้ความสนใจกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมผลิตสินค้าใหม่ วัสดุดามกระดูกประเภทฝังใน โดยมีสินค้าเป็นโลหะดามกระดูกฝังใน และอุปกรณ์การแพทย์ ของคนไทย


กระดูกพรุน
กระดูกพรุน แต่เดิมก็ใช้แค่การเอ็กซเรย์กระดูกดูว่าบางแค่ไหนด้วยตาเปล่า ซึ่งกว่าจะเห็นว่าบางจริงกระดูกก็พรุนไปแล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ในปัจจุบันนี้เราสามารถตรวจมวลกระดูกได้ก่อนจะเห็นด้วยตาเปล่าด้วยเครื่องตรวจมวลกระดูก ซึ่งจะให้ผลเป็นตัวเลขชัดเจน หากตรวจอย่างละเอียดก็สามารถตรวจสารบางอย่างจากเลือดหรือปัสสาวะก็สามารถบอกถึงภาวะกระดูกพรุนได้เช่นกัน และเพื่อความมั่นใจควรตรวจภาวะกระดูกพรุนจากโรงพยาบาลอีกทีก่อนเข้ารับการรักษา


เครื่องตรวจวัด มวลกระดูก
แต่การตรวจจากเลือดหรือปัสสาวะแบบนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักเพราะมีราคาแพง เราจึงนิยมตรวจจากเครื่องตรวจมวลกระดูกมากกว่า เครื่องตรวจมวลกระดูกจะบอกว่าขณะนี้มวลกระดูกของเราปกติอยู่หรือกระดูกเริ่มบางหรือเป็นโรคกระดูกพรุนแล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การพิจารณาการรักษา และเดียวนี้เทคโนโลยีทันสมัย เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล สามารถวัดน้ำหนักร่างกาย มวลไขมัน มวลกระดูก มวลน้ำ มวลกล้ามเนื้อ ดัชนีมวลกาย และอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน รวมทั้งหมดไว้ในเครื่องเดียว ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกรู้ล่วงหน้าและหาทางป้องกันได้


วัสดุดามกระดูก สำหรับ ภาวะกระดูกพรุน
อายุเฉลี่ยของประชากรของคนไทยที่ยาวนานมากขึ้น ผู้สูงวัยก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ การหกล้ม การลื่นล้ม หรือบางรายเกิดจากภาวะกระดูกพรุน ก็เปราะบางไปตามสภาพวัย ทำให้วัสดุดามกระดูกเป็นสิ่งที่ผู้สูงวัยหลายคนจำเป็นต้องใช้ จากเดิมที่ประเทศไทยต้องนำเข้าวัสดุดามกระดูกเมื่อปีที่ผ่าน ๆ มา รวม 50,000 ล้านบาท และล่าสุด ในปีที่ผ่านมาคาดว่ามีมูลค่า 100,000 ล้านบาท โดยนำเข้าจากสหรัฐฯ และมีแนวโน้มต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกๆปี สำหรับวัสดุดามกระดูกที่ผลิตประกอบด้วย ข้อต่อกระดูก ที่เกิดจากการหักหรือแตก การใช้ทดแทนผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมสภาพกระดูกเริ่มบาง


ผู้ผลิตวัสดุดามกระดูก รายแรกในประเทศไทย
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ในฐานะผู้ผลิตสินค้าวัสดุดามกระดูกรายแรกในประเทศไทย บริษัทเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ผลิตวัสดุดามกระดูก และได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุน ในโครงการส่งเสริมการ ลงทุนในกิจการที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆหรือเทคโนโลยีระดับสูง จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) วัสดุดามกระดูกของบริษัท แต่ยังทดแทนการนำเข้าได้ปีละ 10% เท่านั้น แม้ว่าจะมีราคาถูกกว่าราคานำเข้า 30%

 

มาตรฐาน มอก สมอ CE-Mark
วัสดุดามกระดูกของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และมาตรฐานไอเอสโอ 13485 รวมไปถึง CE-Mark ซึ่งเป็นมาตรฐานที่หน่วยงานด้านการแพทย์ จากทั่วโลกให้การยอมรับว่าสามารถส่งออกไปจำหน่ายได้ อย่างไรก็ตาม ล่าสุด บริษัทได้เริ่มส่งออกไปจำหน่ายในตลาดอาเซียน ปรากฏว่า ได้ผลการตอบรับค่อนข้างดี เพราะมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากสหรัฐฯ คนไทยถึงเวลาเลิกเป็นประเทศรับจ้างการผลิต สินค้าไทยต้องมีคุณภาพมาตรฐานการผลิต ดีไซน์ที่ สวยงาม ไม่ใช่สินค้าราคาถูกใช้งานไม่นานก็พัง เพราะจีนก็เริ่มหันมาใช้นโยบายผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ หากประเทศไทยไม่ปรับตัว จะถูกคลื่นลูกใหม่ซัดหายไปจากตลาดการค้าโลก


Cr.ไทยรัฐ