เทคโนโลยีใหม่ MU-MIMO

เทคโนโลยีไวไฟ(WiFi) ที่เราใช้มาตลอดในปัจจุบันเราเรียกว่า SU-MIMO (single-user multiple-input and multiple-output) คือในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวเราเตอร์ (Router)จะสามารถรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ WiFi ได้แค่ 1 ตัวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ WiFi หลายๆ ตัว ตัวเราเตอร์ (Router)ก็จะส่งสัญญาณสลับไปสลับมาอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ใช่ส่งพร้อมกันทุกๆ อุปกรณ์ ทำให้เมื่อมีอุปกรณ์มาก ตัวเราเตอร์ (Router)หมุนไปคุยกับทุกคนไม่ทัน ก็ทำให้เกิดอาการเน็ตสะดุดขึ้น จึงมีการพัฒนาเป็นเทคโนโลยีใหม่ MU-MIMO

ในวงการไวไฟ(WiFi) เริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ MU-MIMO เข้ามา แต่ก่อนเราเริ่มต้นใช้เทคโนโลยี MIMO (multiple-input and multiple-output) กันมาตั้งแต่ปี 2007 แล้วนะครับ ตั้งแต่มาตรฐาน 802.11n ที่เริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ MU-MIMO นี้ ทำให้ ตัวเราเตอร์ (Router)มีเสาอากาศหลายต้นเพื่อส่งสัญญาณพร้อมกันหลายคลื่น และเครื่องรับก็รับพร้อมกันหลายคลื่น ให้ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น

เทคโนโลยีใหม่ MU-MIMO นี้เราก็จะเห็นเลขอย่าง 1×1, 2×2 หรือ 3×3 อยู่ในสเปกของอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ WiFi ที่รับคลื่น เช่นเราใช้ ตัวเราเตอร์ (Router) ที่รองรับการส่งสัญญาณ 3 สตรีม และใช้อุปกรณ์ที่รองรับ 3×3 ด้วย ความเร็วที่ได้ก็จะสูงสุดตามที่ ตัวเราเตอร์ (Router)ทำได้ครับ แต่ส่วนใหญ่พวกสมาร์ทโฟนก็จะเป็นแบบ 1×1 ทั้งนั้นเพราะมีพื้นที่ในเครื่องน้อย

เทคโนโลยีใหม่ MU-MIMO มีข้อดี/ข้อด้อยอย่างไร

เทคโนโลยีใหม่ MU-MIMO (multi-user multiple-input and multiple-output) นั้นแก้ไขข้อจำกัดของเทคโนโลยีเดิมคือ ตัวเราเตอร์ (Router)1 ตัวสามารถรับส่งข้อมูลกับหลายๆ อุปกรณ์พร้อมกัน ซึ่งนั้นก็สามารถคุยกับอุปกรณ์ได้พร้อมๆ กัน 3 ตัวในเวลาเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้รับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นแล้ว ยังทำให้ ตัวเราเตอร์ (Router)สามารถรองรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้มากกว่าเดิมด้วยไม่ว่าจะผ่าน USB WiFi หรือตัวรับสัญญาณ WiFi  เหมือนมี ตัวเราเตอร์ (Router)หลายตัวในเครื่องเดียว

แต่ข้อจำกัดของเทคโนโลยีใหม่ MU-MIMO ก็อยู่ที่นอกจากตัว ตัวเราเตอร์ (Router) จะต้องรองรับมาตรฐานนี้แล้ว อุปกรณ์ที่ใช้งานก็ต้องรองรับมาตรฐานนี้ด้วยเช่นกัน ถ้าหากเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนในตอนนี้ที่ยังไม่มีตัวไหนรองรับเทคโนโลยีใหม่ MU-MIMO การทำงานก็จะเป็น SU-MIMO ตามปกติ ซึ่งปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐานเทคโนโลยีใหม่ MU-MIMO นี้น้อยมาก

ฝั่งตัวเราเตอร์ (Router) ก็แทบจะมีแค่ Linksys EA8500 ที่ใช้ชิป Qualcomm QCA9980 รุ่นเดียวที่รองรับ ส่วนฝั่งอุปกรณ์ตอนนี้้เรารู้แค่โน้ตบุ๊ก Acer E-series เท่านั้นที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ MU-MIMO นอกจากนี้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ MU-MIMO นั้นจะอยู่ที่ฝั่งดาวน์โหลดเป็นหลัก ฝั่งอัปโหลดจะไม่ได้เห็นความแตกต่างที่มากมายนัก

Cr.แบไต๋