นวัตกรรม ห้องแลปเคลื่อนที่ด้วย กล้องไมโครสโคป สมาร์ทโฟน

นวัตกรรม ห้องแลปเคลื่อนที่ด้วย กล้องไมโครสโคป สมาร์ทโฟน

 


นวัตกรรม “Hello Lab: Smartphone Microscope Mobile Laboratory” ได้รับรางวัล เหรียญทอง และ Special Prize on stage from Association of Polish inventors and rationalizes จากงาน Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF2018) ปลายปีทีแล้ว ณ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นตลาดนวัตกรรม ตลอดจนเวทีการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์จากนานาประเทศกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีผลงานจากประเทศไทยและนานาชาติร่วมจัดแสดงกว่า 600 กว่าผลงานด้วยกัน ตลอดจนยังเป็นศูนย์รวมของนักนวัตกร และนักลงทุน จากภาคธุรกิจที่มาจากทั่วโลกอีกด้วย


นวัตกรรมผลงาน จาก CUTIP
นวัตกรรม “Hello Lab: Smartphone Mobile Laboratory” ผลงานของทีม ศาสตราจารย์ ดร. สนอง เอกสิทธิ์ รองผู้อำนวยการหลักสูตร CUTIP และ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นนวัตกรรมห้องแลปเคลื่อนที่ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ สมาร์ทโฟน เป็นการนำเสนอชุดอุปกรณ์เพื่อการบันทึกบันทึกภาพ กล้องไมโครสโคป ความละเอียดสูงโดยการติดตั้งเลนส์และอุปกรณ์เสริมเข้ากับกล้องของสมาร์ทโฟน ทำให้สมาร์ทโฟนสามารถบันทึกภาพระดับ ไมโครสโคป ที่มีกำลังขยาย 20 – 500 เท่า สามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัดด้านพลังงาน


นวัตกรรมจากห้องแลป ออกสู่เชิงพาณิชย์ บนเวทีนานาชาติ
ฮัลโหลแลป ห้องแลปเคลื่อนที่ฯ เป็นผลงานวิจัยร่วมของ ศ. ดร.สนอง เอกสิทธิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รศ. ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) นายปรินทร แจ้งทวี (บริษัท เลนส์ แอนด์ สมาร์ทคลาสรูม จำกัด) จากหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUTIP:ซียูทิพ) สานภารกิจของหลักสูตรฯ ผลักดันนวัตกรรมจากห้องแลปออกสู่เชิงพาณิชย์และทำตลาดสิ่งประดิษฐ์และสินค้านวัตกรรมบนเวทีนานาชาติได้เป็นผลสำเร็จ ฮัลโหลแลปนำเสนอชุดอุปกรณ์กล้องไมโครสโคป สมาร์ทโฟน 5 ชุด ให้เลือกใช้ตามรูปแบบของการประยุกต์ใช้งาน

 

1. Smartphone Microscope Kit
ชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน (Smartphone Microscope Kit) เป็นชุดอุปกรณ์ กล้องไมโครสโคป สมาร์ทโฟนพร้อมฐานปรับระยะโฟกัสและเลนส์กำลังขาย 20, 40 และ 50 เท่า สำหรับใช้บันทึกภาพไมโครสโคปแบบกล้องจุลทรรศน์ทั่วไป เมื่อใช้งานร่วมกับดิจิตอลซูมของสมาร์ทโฟนจะสามารถบันทึกภาพไมโครสโคปความละเอียดสูง ด้วยกำลังขยายสูงถึง 500 เท่า ได้ทันที เหมาะสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย ห้องปฏิบัติการตรวจสอบพื้นผิว ตรวจสอบรูพรุน รอยแตก และการบันทึกเอกลักษณ์เฉพาะของวัสดุที่ใช้ประโยชน์จากระดับไมโครสโคปในการแก้ปัญหา


2. Toolmark-panorama Imaging Device
ชุดอุปกรณ์กล้องไมโครสโคปสมาร์ทโฟนสำหรับบันทึกภาพพาโนรามาของร่องรอยบนวัตถุที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้บนกระสุนปืน (Toolmark-panorama Imaging Device) สำหรับบันทึกภาพของร่องรอยบนกระสุนปืนแบบพาโนรามา ทำการตรวจสอบกระสุนปืนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยซอฟท์แวร์ปัญญาประดิษฐ์


3. Fundus Camera
ชุดอุปกรณ์กล้องไมโครสโคปสมาร์ทโฟนสำหรับบันทึกภาพจอประสาทตา (Fundus Camera) ช่วยในการบันทึกภาพจอประสาตตาด้วยสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็ว ซอฟท์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดยคณะนักวิจัยช่วยในการวิเคราะห์ภาพถ่ายความละเอียดสูงที่บันทึกได้ ประกอบการประเมินความผิดปรกติของจอประสาทตาและวางแผนการรักษา


4. Dermoscope
ชุดอุปกรณ์กล้องไมโครสโคปสมาร์ทโฟนสำหรับบันทึกภาพผิวหนัง (Dermoscope) เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อการบันทึกภาพของผิวหนัง ไฝ และเม็ดสีบนผิวหนัง ซอฟท์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดยคณะนักวิจัยจะประวิเคราะห์และประเมินภาพถ่ายที่บันทึกได้ว่าไฝและเม็ดสีบนผิวหนังนั้นเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือมีโอกาสในการพัฒนาต่อเป็นมะเร็งผิวหนังหรือไม่ ความถูกต้องแม่นยำของซอฟท์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมีค่าสูงกว่า 99% ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น บุคคลทั่วไปสามารถใช้อุปกรณ์นี้ในการตรวจสอบผิวหนัง เส้นผม และการประยุกต์ทางคอสเมติกส์ได้อย่างอิสระ


5. Polarization Microscope
ชุดอุปกรณ์กล้องไมโครสโคปสมาร์ทโฟนสำหรับบันทึกภาพภายใต้แสง Cross polarizaed (Polarization Microscope) สามารถบันทำภาพคริสตัลภายใต้แสง Cross polarized ด้วยสมาร์ทโฟนได้เหมือนกับกล้องจุลทรรศน์เพื่อการวิจัย ทำให้การวิเคราะห์ผลึก สินแร่ การสึกกร่อน และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่ก่อให้เกิดการบิดระนาบแสงสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา


สินค้าต้นแบบ พร้อมขายในตลาดโลก
การคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย นักนวัตกร ของไทยไม่ได้แพ้ชาติใดใดในโลกเลย จนได้รับรางวัลที่ได้รับจากการนำผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ส่งเข้าประกวดในเวทีนานาชาติ
และที่สำคัญผลงานต่างๆ ถือเป็นสินค้าต้นแบบ สิ่งประดิษฐ์จากห้องแลป ออกสู่การค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งผลงานที่เราได้รับรางวัลทั้งหมดไม่ได้จบแค่การโชว์บนเวทีแต่หลักสูตรมุ่งเน้นว่าทุกนวัตกรรมที่นำออกมาแสดงต้องมีแผนธุรกิจที่พร้อมขายในเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปด้วย โดยการมองไปที่ตลาดโลก ซึ่งหลายๆชิ้นงานที่ ซียูทิพนำมาแสดงในครั้งนี้เป็นผลงานที่พร้อมขายจริงในตลาด ศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน ผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CUTIP (ซียูทิพ) เปิดเผย

 

Cr.CUTIP,บ้านเมือง