ควบคุมโรงไฟฟ้า ผ่าน กล้องวงจรปิด

ควบคุมโรงไฟฟ้า ผ่าน กล้องวงจรปิด

 

คุณเกรียงศักดิ์ ชินวงษ์ นักคอมพิวเตอร์ระดับ 9 หัวหน้าแผนกอุปกรณ์ควบคุม สังกัดกองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การควบคุมโรงไฟฟ้าและระบบรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้ใช้วิธีการทำงานร่วมกับระบบวิดีโอเครือข่ายด้วยกล้องวงจรปิด หรือ กล้องไอพี(กล้อง IP Camera) ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรและ ทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งได้

คุณเกรียงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยโรงไฟฟ้าทั้งหมด 7 โรงไฟฟ้า นั้นถูกควบคุมและสั่งการผ่านการใช้กล้องวงจรปิด หรือ กล้องไอพี(กล้อง IP Camera) ผ่านอินเทอร์เน็ต ดูและสังเกตุการจากพื่นที่ไกล เพื่อควบคุมจากระยะไกลและสามารถติดต่อกับพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานได้ ที่สำคัญยิ่งคือยังสามารถการควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าทางไกล โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำที่ศูนย์หรือโรงไฟ้ฟ้าแต่ละแห่งแต่อย่างใด  
          
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ทั้งหมด 7 โรงไฟฟ้า
1.โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2. โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร
3.โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์
4.โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ
5.โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
6.โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี
7.โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา

ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กลางการบริหารและจัดการโรงไฟฟ้าทั้ง 7 แห่งนั้นได้ถูกควบคุมและสั่งการทางไกลจากเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งสามารถควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าทางไกลด้วยระบบควบคุมทางไกลจากจากเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสูงสุด สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการชลประทานเพื่อการทำเกษตรกรรม การทำประมง การอนัรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม การเปิดบริการเพื่อการท่องเที่ยวและสุดท้ายเพื่อการผลิตไฟฟ้า

เทคโนโลยีควบคุมทางไกล ผ่าน กล้องไอพี
สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าถือเป็นผลพลอยได้จากการสร้างเขื่อน ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักๆ แต่สุดท้ายผลที่ได้รับจากผลิตไฟฟ้าถือว่าเป็นประโยชน์สำคัญที่ประชาชนได้รับจากเขื่อนต่าง ๆ ดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงได้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้มีโครงการเดินเครื่องด้วยระบบควบคุมทางไกล (ระบบ Remote Control ) ที่ศูนย์ควบคุมฯ โดยสามารถทำการเดินเครื่องไปยังโรงไฟฟ้าที่อยู่ห่างออกไปในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะไม่มีพนักงานประจำอยู่ภายในโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด  มีแต่เพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดูแลสถานที่ทั่วไปเท่านั้นเอง

เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงานเดินเครื่องด้วยระบบ Remote นั้นนอกจากจะมีระบบควบคุม ระบบแจ้งเตือนต่างๆ จากระบบ SCADA ของแต่ละโรงไฟฟ้าที่อยู่ในห้องควบคุม (Control Room) แล้ว กล้องวงจรปิด หรือ กล้องไอพี(กล้อง IP Camera) ผ่านอินเทอร์เน็ตยังมีความจำเป็นอย่างมากที่เราสามารถมองเห็นอุปกรณ์จริงที่อยู่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง และสามารถเห็นสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยย่นระยะเวลาในการตรวจสอบได้มากเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานผลิตกระแสไฟฟ้า ดูแลความปลอดภัย และการติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยกล้องวงจรปิดหรือ กล้องไอพี(กล้อง IP Camera) ดูในสถานที่ที่เป็นอันตรายโดยที่พนักงานไม่ต้องเดินทางเข้าไปเสี่ยงในจุดนั้น ซึ่งทีมงานสามารถมองเห็นสภาพจริงได้ทันที่แบบ Real time ที่มีความชัดเจนตลอด 24 ชั่วโมง

Cr.ข่าว Thai PR