Virtual Reality & กล้องจุลทรรศน์ เพื่อการรักษาทางการแพทย์

Virtual Reality & กล้องจุลทรรศน์ เพื่อการรักษาทางการแพทย์ถึงแม้นว่าปัจจุบัน Virtual Reality (VR) หรือเทคโนโลยีเสมือนจริง ส่วนใหญ่ยังคงใช้กับวิดีโอเกมส์ แต่ในขณะนี้ชิพคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง นักวิจัยคาดว่าอีกในไม่ช้า เราจะสามารถใช้ VR ในการรักษาทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีและปลอดภัย ด้วย Virtual Reality เทคโนโลยีเสมือนจริงที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญสำหรับงานวิจัยทางการแพทย์ในไม่ช้า นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยคาดว่าในอีก 3-5 ปี Virtual Reality (VR) และ กล้องจุลทรรศน์ สร้างภาพ 3 มิติ สามารถนำไปใช้ในการรักษาทางการแพทย์ได้เป็นผลสำเร็จ


กล้อง Microscope ภาพ 3 มิติ
ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยเรียนรู้เรื่องเซลล์มามากมายผ่านรูปแบบภาพ 2 มิติผ่าน กล้อง Microscope ซึ่งภาพแบนๆไม่สามารถบอกรายละเอียดได้มาก แต่ตอนนี้เราสามารถเรียนรู้เรื่องเซลล์และโรคต่างๆได้เหมือนกับการนั่งดูภาพยนตร์ 3 มิติได้แล้วผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) แล้ว เมื่อนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon จับมือกับศูนย์การแพทย์ Virginia Mason สามารถพาเราไปเปิดประสบการณ์การเดินทางกลางกลุ่มเซลล์ผ่านอุปกรณ์ VR ที่ชื่อว่า ‘ExMicroVR’ ได้สำเร็จ ‘ExMicroVR’ เป็นการรวมเทคโนโลยีระหว่าง Virtual Reality กับกล้องจุลทรรศน์ ที่มีกำลังขยายมากกว่า 100 เท่า เพื่อสำรวจเซลล์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่จะจัดการได้


เทคโนโลยี VR & การรักษาทางการแพทย์
นอกเหนือจากการเปิดมุมมองใหม่ในการเรียนรู้เซลล์แล้ว ทีมนักวิจัยมีความหวังว่า ‘ExMicroVR’ จะสามารถทำให้เราสามารถเรียนรู้กลไกการเกิดโรคต่างๆ จาก กล้องขยาย ที่แสดงออกมาเป็นภาพ 3 มิติด้วยเทคโนโลยี VR เพื่อหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญอุปกรณ์นี้สามารถใช้งานพร้อมกันได้สูงสุดถึง 6 คนเลยทีเดียว ทางทีมสร้างมีความคาดหวังว่าจะพัฒนาอุปกรณ์นี้ให้มีความสะดวก และ สามารถเข้าถึงได้ง่ายต่อทุกๆประเทศ เพื่อการศึกษาและการรักษาที่ดียิ่งขึ้น


รักษาโรคทางพันธุกรรม ผ่าน แบบจำลอง 3 มิติ
ศ. จิม ฮิวจ์ รองศาสตราจารย์ด้าน Genome Biology จาก Oxford University ได้กล่าวว่า ทีมนักวิจัย Oxford University ก็ได้พัฒนาวิธีการใช้ Virtual Reality (VR) กับการช่วยรักษาโรคทางพันธุกรรมเช่นกัน มันทำให้ง่ายต่อการเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยการรวมข้อมูลลำดับจีโนมกับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของยีน DNA โดยการนำข้อมูลมา จาก กล้อง Microscope จากนั้นเราสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบด้านจัดระเบียบของยีนนั้นสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร

 

VR รักษา โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และ เส้นเลือดตีบ
ในทุกๆ เซลล์ ของ 37 ล้านล้านเซลล์ในผู้ใหญ่คนๆ หนึ่ง มี DNA ขนาด 2 เมตรขดอยู่ในนิวเคลียส ยกเว้นเม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียส หากเราใช้เทคโนโลยี VR กับ กล้องขยาย มาช่วยให้สามารถเห็นภาพการจัดเรียงแบบเฉพาะ ก็อาจทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมของมนุษย์ ทีมนักวิจัยกำลังใช้เทคนิคการสร้างภาพโดยใช้เทคโนโลยี VR และ ไมโครสโคป เพื่อศึกษาโรคเบาหวาน โรคมะเร็งและเส้นเลือดตีบ โดยเป้าหมายระยะยาวนั้นสร้างวิธีการแก้ไขยีนที่ผิดปกติและทำการแก้ไขยีนเหล่านี้ให้กลับมาเป็นยีนปกติ เพื่อให้มนุษย์กลับมาแข็งแรงปราศจากโรคภัยร้ายแรงดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง

 

Cr.Shodensha,VOA,beartai,blockdit