จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งข่าวรางวัล นวัตกรรม ระดับโลก คณาจารย์นักวิจัยจุฬาฯ สร้างชื่ออีกครั้งในเวทีระดับนานาชาติ คว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน "The 64th Brussels Eureka: The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies" (Brussels Innova 2015) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งมีนักวิจัย 4,200 คน จาก 20 ประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ เข้าประกวดกว่า 300 ผลงาน โดย หนึ่งในนั้นมี รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ เช่นกัน

รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ Brussels Invention 2015  รางวัล Special Prize จาก Union of Croatian Inventors (Prize of the Croatian Inventors)  รางวัล Special Awards "This is a Good Idea in 2015" จาก Taiwan Prominent Inventor Association จากผลงานวิจัยเรื่อง "Clip-on-Scope: กล้องจุลทรรศน์ดิจิตัลแบบพกพาที่เล็กและเบาที่สุดในโลก"

นอกจากนี้ รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ยังได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ รางวัล Brussels Invention 2015 จากผลงานเรื่อง "Gem-o-Scope: กล้องจุลทรรศน์ดิจิตัลสำหรับการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ" และรางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัยเรื่อง "มณฑารพ: ข้าวตอกหอม" จาก กล้องไมโครสโคป 

สรุบแล้ว รศ. ดร.สนอง เอกสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรวม 7 รางวัล ได้แก่

    1.รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with Mention)
    2.รางวัลชนะเลิศ Brussels Invention 2015 (Great Prize of the Jury INNOVA 2015)
    3.รางวัล Special Prize จาก Union of Croatian Inventors (Prize of the Croatian Inventors)
    4.รางวัล Special Awards “This is a Good Idea in 2015” จาก Taiwan Prominent Inventor Association

ทั้ง 4 รางวัลได้รับจากผลงานวิจัยจากกล้องไมโครสโคป เรื่อง “Clip-on-Scope : The World Smallest Mobile Digital Microscope” (Clip-on-Scope : กล้องจุลทรรศน์ดิจิตัลแบบพกพาที่เล็กและเบาที่สุดในโลก)

    5.รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with Mention)
    6.รางวัล Brussels Invention 2015 (Prize BRUSSELS INNOVA 2015)

ทั้ง 2 รางวัลได้รับจากผลงานเรื่อง “Gem-o-Scope : A Mobile Digital Microscope for Gemstones and Jewelry” (Gem-o-Scope : กล้องจุลทรรศน์ดิจิตัลสำหรับการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ)

    7.รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงานเรื่อง MONTAROP : A Scented Popped Rice (มณฑารพ : ข้าวตอกหอม)

Cr.มติชน