สปสช เพิ่มและขยายสิทธิ บัตรทอง ปี 2563

สปสช เพิ่มและขยายสิทธิ บัตรทอง ปี 2563

 

เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา สปสช.ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ ธ.ก.ส. พัฒนา เครื่องวัดความดัน อัจฉริยะ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อรู้เท่าทันโรคและป้องกันโรคไม่ติดต่อ โดยมีแผนการติดตั้ง เครื่องวัดความดัน ใน 10 สาขา ของ ธ.ก.ส. ให้บริการประชาชนทั่วหน้า ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา

 

สปสช เพิ่มสิทธิ บัตรทอง 7 รายการ (รวม ไวรัสโควิด-19)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มสิทธิบัตรทองดูแลประชาชน ให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพประชาชน โดยมี 7 รายการ ประกอบด้วย
1.สิทธิบัตรทองขยายสิทธิประโยชน์การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในกลุ่มผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ
2.สิทธิบัตรทองนำร่องการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกอายุ
3.สิทธิบัตรทองเพิ่มรายการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับบ้าน อีก 12 รายการ (รวมเป็น 24 รายการ)
4.สิทธิบัตรทองเพิ่มการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จ (2) 4 รายการ ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ มะเร็งไทรอยด์ เส้นประสาทที่เกิดจากการทำลายปลอกไมอีลินชนิดเรื้อรังและผู้ป่วยเอดส์ที่ดื้อยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐาน
5.สิทธิบัตรทองขยายบริการตรวจคัดกรองยีนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง สำหรับผู้ป่วยที่ต้องเริ่มรักษาด้วยยาคาร์บามาซีปีน (carbamazepine) ในทุกกรณี
6.สิทธิบัตรทองนำร่องบริการป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในทุกกลุ่มเสี่ยงสูง

7.สิทธิบัตรทอง 30 บาท ตรวจรักษา ไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรน่า ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตามเงื่อนไขฯ ด้านล่าง)

 

ตรวจรักษา ไวรัสโควิด-19 ฟรี

ตรวจรักษา ไวรัสโควิด-19 ฟรี
การที่จะเข้ารับการรักษาฟรีนั้นจะต้องมีข้อกำหนดดังนี้ หากเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและมีอากาศป่วยเท่านั้นและห้ามปกปิดข้อมูลเดินทาง เด็ดขาด ! โดยหากท่านมีอาการ ไอ มีไข้ มีน้ำมูก หายใจลำบาก เจ็บคอ เจ็บหรือหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่ท่านเลือก แพทย์จะตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาให้ฟรี และหากกรณีที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาท่านจะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


กรณีไม่ไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลที่ท่านเลือก สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ หรือโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งตามที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมได้ก่อน ท่านสามารถเบิกจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง โดยโทรไปแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์สิทธิบัตรทองหรือบัตรประกันสังคมของท่านได้เลย


หากเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่มีอาการป่วย หากท่านต้องการตรวจจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง

 

สปสช เพิ่มงบสิทธิบัตรทอง ปี 63
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปรับเพิ่มงบกองทุนสิทธิบัตรทอง ปี 63 ประชาชนผู้มีสิทธิ 48.26 ล้านคน หัวละ 3,600 บาทต่อประชากร จากเดิมปีก่อน 173 บาท นอกจากนี้ในปี 63 สิทธิบัตรทองเพิ่มยาป้องกันติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อ ดูแลกลุ่มเสี่ยงสูง นำร่องหน่วยบริการ 51 แห่งใน 21 จังหวัด ดูแลกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ทุกสิทธิการรักษา 2,000 ราย พร้อมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

 

สิทธิบัตรทอง เพิ่มการบริการรับยาใกล้บ้าน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มสิทธิบัตรทองบริการรับยาใกล้บ้านแทนการมารับยาที่โรงพยาบาล ลดความแออัดในโรงพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้ใช้บริการรับยาใกล้บ้าน โดยตั้งเป้าปี 2563 มีโรงพยาบาลเข้าร่วม 50 แห่ง และร้านยา 500 แห่ง ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จิตเวช และกลุ่มโรคอื่นๆตามการพิจารณา

 

สิทธิบัตรทอง ในเวทีโลก
ในเวทีโลก ไทยต้นแบบ สิทธิบัตรทอง ตอกย้ำความเป็นผู้นำ รัฐทำประกันให้ประชาชน แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ร่ำรวย แต่ทุกวันนี้รัฐทำประกันให้ประชาชนผ่านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งประกอบด้วยระบบบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ สามารถครอบคลุมผู้ที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยมากถึง 99.6% หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยเฉพาะ สิทธิบัตรทองของรัฐบาลไทยทำประกันให้ประชาชนเป็นทียอมรับทั่วโลก ที่เน้นย้ำและการเข้าถึงความเท่าเทียมกัน ประสิทธิภาพการให้บริการ และหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จสิทธิบัตรทองในเวทีระดับโลกได้

 

สปสช ขยายสิทธิบัตรทองครอบคุมการดูแลพระภิกษุสงฆ์
พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่เราต้องการขยายสิทธิบัตรทองให้ครอบคลุมสิทธิการประกันสุขภาพ โดยตัวเลขล่าสุดพบว่ามีพระสงฆ์สามเณร เข้าถึงสิทธิบัตรทองแล้ว 134,982 รูป จาก 144,883 รูป นอกจากนี้ยังดูแลกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำเข้าถึงสิทธิบัตรทอง มีผู้ต้องขังกว่า 329,024 ราย ที่ได้รับสิทธิบัตรทอง และเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็นเพิ่มขึ้นอย่างมาก

 

สิทธิบัตรทอง เพิ่มการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อคนกรุง
โดยในปี 2562 สปสช เดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงมีโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อคนกรุงโดยเฉพาะอย่างน้อย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรในโรงพยาบาล โครงการคัดกรองสุขภาพแรงงานนอกระบบในผู้ขับขี่รถสาธารณะ โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นและโครงการหน่วยบริการร่วมให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน จำนวนประชากรว่ามีราว 5 ล้านคน และยังมีประชากรแฝงอีกไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน ให้เข้าถึงสิทธิบัตรทอง ทั่วหน้า


Cr.ไทยรัฐ,The Standard,MoneyGuru,สปสช,