กล้องจุลทรรศน์(Super Microscope)

ในปัจจุบันเทคโนโลยีอนุภาคนาโน พัฒนาอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมผลิตสารเคมีใช้ อนุภาคนาโนในการผลิตสารทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม ในขณะที่บริษัทผลิตยาต่างใช้ อนุภาคนาโนเป็นตัวช่วย นำยาเข้าไปภายในเซลล์ในร่างกายคนเรา บรรดาเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ขนาดจิ๋ว เช่นกล้องจิ๋ว ฯลฯ ทันสมัยต่างมีชิ้นส่วนประกอบหลายพันล้านชิ้นบรรจุอยู่ภายในตัวเช่นกัน จึงเกิดเป็นกล้องจุลทรรศน์(Super Microscope)แรงขยายสูงส่องวัตถุเล็กกว่าเส้นผมหนึ่งแสนเท่า

ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน LIST(Luxembourg Institute of Science and Technology)  ได้พัฒนากล้องจุลทรรศน์(Super Microscope)ที่มีแรงขยายสูงที่ช่วยให้มองเห็นวัสดุขนาดเล็กมากกว่าเส้นผมของคนเราถึงแสนเท่าได้สำเร็จ โดยใส่ SIMS ที่ได้รับการออกแบบพิเศษเข้าไปในกล้องจุลทรรศน์(Super Microscope)ที่ทำจาก helium ion

คุณ David Dowsett เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสแห่ง LIST กล่าวว่านักวิจัยสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์(Super Microscope)ที่มีกำลังขยายสูงนี้ช่วยให้นักวิจัยมองเห็นวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมคนเราถึงหนึ่งแสนเท่า ติดตามเฝ้าดูประสิทธิภาพการทำงานของตัวอนุภาคนาโน

กล้องจุลทรรศน์(Super Microscope)แรงขยายสูงช่วยให้นักวิจัยมองเห็นวัสดุที่มีขนาดเล็กที่ทำหน้าที่นำยารักษาโรคเข้าไป ภายในเซลล์ของมนุษย์ และเพื่อตรวจดูว่ามีร่องรอยของยารักษาโรคดังกล่าวภาย ในเซลล์หรือไม่ เพื่อยืนยันว่าอนุภาคนาโนทำหน้าที่นำยาเข้าสู่เซลล์ได้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าเอาไว้

คุณ Dowsett ชี้ว่ากล้องจุลทรรศน์(Super Microscope)ที่ทีมนักวิจัยในเบลเยี่ยมคิดค้นกล้องจุลทรรศน์(Super Microscope)แรงขยายสูงส่องวัตถุเล็กกว่าเส้นผมหนึ่งแสนเท่า ช่วยให้นักวิจัยมองเห็นวัสดุที่มีขนาดเล็กนำไปใช้ในงานทดสอบประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ด้านความงามตัวใหม่ๆได้อีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์(Super Microscope) ตัวใหม่นี้ไปตรวจดูประสิทธิผลของน้ำยาสระผมชนิดใหม่ที่มี สารอนุภาคนาโนเงินเป็นส่วนผสม ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายตัวเเบคทีเรียที่อาศัยในผมของคนเรา

คุณ Dowsett กล่าวว่ากล้องจุลทรรศน์(Super Microscope)กำลังขยายสูงตัวใหม่นี้ช่วยให้นักวิจัยมองเห็นวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมคนเราถึงหนึ่งแสนเท่า ช่วยนักวิจัยสามารถวิเคราะห์เส้นผมคนเราได้ พร้อมๆกับสามารถตรวจดูได้ว่าน้ำยาสระผมที่ใช้ แทรกซึมเข้าไปในเส้นผมได้ลึกแค่ไหน

ทีมนักวิจัยผู้คิดค้นกล้องจุลทรรศน์(Super Microscope)ตัวใหม่ชี้ว่ากล้องจุลทรรศน์(Super Microscope)แรงขยายสูงส่องวัตถุเล็กกว่าเส้นผมหนึ่งแสนเท่าดังกล่าวยังจะมีประโยชน์ต่องานพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์แบบพกพาที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมอีกด้วย

 Cr.VOA