ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Card Kiosk)

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Card Kiosk)


หากพูดถึงบริการของทางภาครัฐแล้วการติดต่อหรือประสานงานราชการต่างๆหลายคนอาจนึกถึงบริการสุดแสนจะช้า รอนาน และขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่คราวนี้การติดต่อกับทางราชการ จะไม่รอนานอีกต่อ ไปแล้ว สะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วย ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ( Government Smart Kiosk) เป็น เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด บัตรประชาชน ซึ่งกำลังจะขยายไปใช้ทั่วประเทศไทย


เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด บัตรประชาชน
ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ( Government Smart Kiosk) เป็น เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด บัตรประชาชน เป็นหนึ่งในบริการสำคัญภายใต้โครงการที่ชื่อว่า " GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน" เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล สะดวกรวดเร็วขึ้นเพียงแค่เสียบบัตรประชาชน ชนิด บัตรสมาร์ทการ์ด เข้ากับ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด เท่านั่นเอง เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้สิทธิและการบริการจากภาครัฐในวงกว้างและใช้เลือกใช้บริการจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึง


Government Smart Card Kiosk เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัลจาก ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐนี้ ซึ่งตู้บริการฯ ได้ติดตั้งตามพื้นที่ให้บริการของหน่วยงานรัฐและสถานทีสาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพียงแค่การยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด ก็สามารถดูข้อมูลต่างๆได้แล้ว ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถใช้ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ อย่างมั่นใจและปลอดภัย แล้วข้อมูลทีได้จาก ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐนี้ มีอะไรบ้างเราไปดูกัน


ข้อมูลการบริการสาธารสุข

  • ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) จากสำนักงานประกันสังคม 
  • ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม จากสำนักงานประกันสังคม
  • ระบบตรวจสอบสิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ระบบตรวจสอบระบบประวัติการฟื้นฟู และการเบิกจ่ายอุปกรณ์คนพิการ จากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ในสังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข
  • ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย รพ.รามาฯ จาก รพ. รามาธิบดี
  • ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วย รพ.ราชวิถี จากรพ.ราชวิถี


ข้อมูลการบริการอื่น ๆ จากราชการและรัฐวิสาหกิจ
ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำ จากการประปานครหลวง
ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
ระบบข้อมูลบุคคล จากกรมการปกครอง
ระบบยืนยันตัวบุคคล (OpenID on Kiosk) จาก อีจีเอ
ระบบตรวจสอบการใช้บริการ App center (แอป เซ็นเตอร์) จาก EGA (อีจีเอ)
ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระบบตรวจสอบข้อมูลกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ


วิธีการใช้งาน ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ
เสียบบัตรประชาชนแบบบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดก็เริ่มใช้งานได้ทันที่ สามารถดูข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ สุขภาพ/สาธารณสุข การเงิน/การลงทุน คนพิการ และข้อมูลกรมการปกครอง กดเพื่อดูรายละเอียด ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระบบตรวจสอบการใช้บริการ App Center หากต้องการข้อมูลการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ กดเลือกเมนู ข้อมูล เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.GovChannel.go.th ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน เมือใช้เสร็จแล้วย้อนกลับมาเมนูหลัก และดึงบัตรประชาชน ชนิดบัตรสมาร์ทการ์ด ออกมาเพื่อสิ้นสุดการใช้บริการ


ที่ตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ( Government Smart Kiosk)
สำหรับคนที่สงสัยว่า ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ที่เป็น เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด หรือ Government Smart Kiosk มีตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง ก็ให้ดูรายชื่อของสถานที่ตั้งตู้ในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้เลยจากเว็บนี้  www.dga.or.th/th/content/920/12627/ โดยประชาชนสามารถใช้บริการ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ตามสถานที่ต่างๆ ล่าสุดได้ขยายพื้นที่ติดตั้งถึงจังหวัดชลบุรีแล้ว นับว่าเป็นการยกระดับการบริการภาครัฐก้าวสู่ดิจิทัล (Digital Local Government) ราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ เพียงใช้แค่ บัตรประชาชน ชนิดบัตรสมาร์ทการ์ด เท่านั้นเอง


Cr.Thaiware,Mindphp