ร้านค้าธงฟ้า รับชำระ บัตรผู้มีรายได้น้อย ด้วย QR Code

ร้านค้าธงฟ้า รับชำระ บัตรผู้มีรายได้น้อย ด้วย QR Code


กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลังขยายรูปแบบการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยคิวอาร์ โค้ด (QR Code)บนโทรศัพท์มือถือ จากเดิมที่ผู้ถือบัตรจะต้องนำไปใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐผ่านการรูดบัตรกับเครื่องรูดบัตร ประชารัฐ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) แต่ได้ปรับรูปแบบเพิ่มเติมเป็นการรับชำระสินค้าผ่านระบบคิวอาร์ โค้ด (QR Code) โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครร้านค้าให้เข้าร่วมโครงการใช้แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนร้านทั่วประเทศ


ตลาดสด รับชำระด้วย คิวอาร์ โค้ด
ทุกร้านค้าสามารถเข้ารวมรับชำระเงิน คิวอาร์ โค้ด (QR Code)ได้ ทั้งตลาดสด เช่น ร้านขายหมูสด ร้านขายยา ร้านขายเสื้อผ้า ร้านโชห่วย รวมถึงร้านขายกับข้าวถุง ที่คนไทยนิยมบริโภคมากของผู้มีรายได้น้อย เพียงร้านค้ามีโทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องสแกนคิวอาร์โค้ด แล้ว ไปจดขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อได้รับการอนุมัติก็ติดต่อเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยเพื่อโหลดแอพโทรศัพท์มือถือที่สามารถอ่าน คิวอาร์ โค้ด (QR Code)จากบัตรผู้มีรายได้น้อยที่มาซื้อสินค้าได้ ร้านค้าจะได้รับเงินเข้าบัญชีในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ขายสินค้า

 

สมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รับชำระ QR Code
ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รับชำระ QR Code ในครั้งนี้ เป็นการขยายความช่วยเหลือไปยังร้านค้าเล็กๆ ร้านโชห่วยให้ได้รับการดูแล และช่วยแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐก่อนหน้านี้ และยังได้ขยายครอบคลุมไปถึงร้านค้าในตลาดสด ร้านขายไข่ ไก่ หมู ปลา ผัก ผลไม้ รวมไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท สมัครเข้าร่วมได้หมด ยกเว้นเหล้า บุหรี่ ซึ่งเป็นการช่วยกระจายรายได้ให้ร้านค้ารายเล็ก รายน้อย โดยตอนนี้ได้สมัครเข้ามาได้ถึง 2-3 หมื่นรายแล้ว


บัตรผู้มีรายได้น้อย จ่ายด้วย คิวอาร์ โค้ด ได้
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับผู้ถือบัตรผู้มีรายได้น้อย และกำลังขยายไปสู่การใช้ระบบแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือหรือติดตั้ง เครื่องสแกนคิวอาร์โค้ด จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีทางเลือกในการลดภาระค่าครองชีพจากการร้านค้าที่รับ คิวอาร์ โค้ด ได้มากขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่มช่องทางการชำระเงิน ด้วย คิวอาร์ โค้ด (QR Code)บนโทรศัพท์มือถือ จะช่วยให้บัตรผู้มีรายได้น้อย สามารถใช้วงเงินในบัตรซื้อสินค้าได้หลากหลายขึ้น


สมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ชำระบน โทรศัพท์มือถือ
สำหรับเงื่อนไขการรับสมัครร้านค้าทั่วไป ร้านค้าในตลาดสด ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐใช้โทรศัพท์มือถือหรือ เครื่องสแกนคิวอาร์โค้ด ในการรับชำระค่าสินค้าด้วย คิวอาร์ โค้ด (QR Code) จะต้องมีหลักฐานชัดเจน เช่น มีที่ตั้งร้าน ที่ตั้งแผง ถ้าเป็นรถเคลื่อนที่ ก็ต้องมีหลักฐานยืนยัน และต้องมีโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการรับชำระค่าสินค้า โดยในกรุงเทพฯ สามารถสมัครได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและที่กรมการค้าภายใน ส่วนในต่างจังหวัด สมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

 

Cr.โพสต์ทูเดย์