ติด QR code เสื้อวินมอเตอร์ไซค์

ติด QR code เสื้อวินมอเตอร์ไซค์

 

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุกลุ่มวินจักรยานยนต์ (จยย.) รับจ้างสาธารณะยกพวกตีกันบริเวณปากซอยอุดมสุข ที่ผ่านมานั้น กำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบแต่ละวิน อาจมีไม่เพียงพอ ขบ. มีแนวคิดจะริเริ่มโครงการที่จะนำระบบไอที เข้ามาช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการทำระบบคิวอาร์โค้ดติดกับเสื้อวินมอเตอร์ไซค์แทน เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีวินมอเตอร์ไซค์ ประมาณ 5,500 วิน มีผู้ขับรถ จยย. ประมาณ 88,000 กว่าราย และ ถ้ารวมทั่วประเทศมีผู้ขับขี่ จยย. ประมาณเกือบ 200,000 ราย


สแกน QR Code ดู ประวัติ วินมอเตอร์ไซค์
ผู้ใช้บริการสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code reader) บนเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวิน จยย. ผู้ขับขี่ จยย. หมายเลขทะเบียนรถ และรูปถ่าย เพื่อให้ผู้ขับรถจริงกับหมายเลขเสื้อที่รับอนุญาตตรงกันตามที่ภาครัฐได้มีการจัดระเบียบเข้าไปควบคุมจำนวนผู้ขับรถในแต่ละวิน นำมาขึ้นทะเบียนไปแล้วนั้น โดยระบบเดิมผู้ใช้บริการจะตรวจสอบได้แค่ข้อมูลที่ติดบนเสื้อวิน จยย. แต่ไม่สามารถไปล้วงข้อมูลวินมอเตอร์ไซค์. ได้ แต่ระบบคิวอาร์โค้ดให้ประวัติผู้ขับขี่ได้มากกว่า อย่างไรก็ตามหากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ตรงสามารถแจ้ง ขบ. โทร. 1584 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบกเข้าไปตรวจสอบและติดตามตัวผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษได้


ติดตั้ง คิวอาร์โค้ด รถแท็กซี่สาธารณะ
แนวคิดการทำระบบ เครื่องสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code reader) บนเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ ดังกล่าวกำลังหาแนวทางดำเนินการต่อไป นอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้บริการ จยย. เกิดความสบาย เชื่อมั่น และปลอดภัยในการใช้บริการรถ จยย. ในเส้นทางตรอกซอกซอยหรือพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และอนาคตจะนำระบบคิวอาร์โค้ดขยายผลไปใช้ในระบบรถแท็กซี่สาธารณะติดตั้งภายในรถด้วย ผู้ใช้บริการสามารถอ่าน QR Code ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูป และมีโปรแกรมที่เรียกว่า QR Code reader (เครื่องอ่านคิวอาร์โค้ด) ติดตั้งอยู่ในเครื่องโทรศัพท์


คิวอาร์โค้ด เก็บข้อมูล ชื่อเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ
มาดูวิธีการใช้ระบบเครื่องสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code reader) มีหลักการทำงานคล้าย ๆ กับ Barcode ที่อยู่บนกล่องหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป แต่การอ่าน Barcode จะต้องใช้ เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) สแกนยิงเลเซอร์ จากนั้นเครื่องอ่านบาร์โค้ด ก็จะแปลง Barcode เป็นข้อมูลสินค้าชิ้นนั้นๆ ส่วนการอ่าน QR Code นั้นสะดวกกว่า เพียงใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องและโปรแกรม QR code scanner เพื่อใช้ถ่ายภาพ QR Code ตามที่ต่าง ๆๆ หรือ บนเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ จากนั้นโปรแกรม QR code scanner จะประมวลผล QR Code เป็นข้อมูลต้นฉบับ เช่น ชื่อเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อความ เป็นต้น แสดงผลบนโทรศัพท์มือถือได้โดยตรง


จัดระบบขนส่งสาธารณะ รถโดยสาร มินิบัส สองแถว ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม กรมขนส่งทางบก ยอมรับว่าปัญหาการจราจรติดขัดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีจักรยานยนต์รับจ้างเกิดขึ้นมากมาย มีผู้มาประกอบอาชีพรถ จยย. รับจ้าง มากขึ้นทำให้ยากต่อการควบคุมและการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ ขณะที่ประชาชนมีความต้องการระบบขนส่งสาธารณะที่มีความปลอดภัย แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพในการลงไปสำรวจหรือจัดระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเข้าไปทดแทนนั้น การที่จะมีการจัดระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆ เช่นรถโดยสาร มินิบัส สองแถวเข้าไปในระบบรถขนส่งสาธารณะเข้าไปเพิ่ม ต้องดูให้เหมาะสม เพราะอาจยิ่งส่งผลกระทบทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้นไปอีก

 

Cr.เดลินิวส์,Winnews