สุขภาพแข็งแรง หัวใจเต้นช้า ออกซิเจนในเลือดเพียงพอ


สุขภาพแข็งแรง หัวใจเต้นช้า ออกซิเจนในเลือดเพียงพอ อายุยืนยาว จริงหรือ ?


การมีสุขภาพดี ร่างการแข็งแรงและอายุยืน หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากเราใส่ใจออกกำลังกายเป็นประจำและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างต่อเนือง หมั่นใส่ใจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสุขภาพหัวใจที่สำคัญต่อร่างกายมากที่สุด และการรักษาสุขภาพหัวใจที่ดีที่สุดก็คือการทำให้หัวใจแข็งแรงสามารถสูบฉีดเลือดและออกซิเจนได้มากขึ้นโดยที่อัตราการเต้นของหัวใจน้อยลงนั่นเอง นักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมักมีความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดดีและวัดชีพจร พบว่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้ากว่าอัตราการเต้นของหัวใจคนปกติ


สุขภาพดี อัตราการเต้นของหัวใจ ควรเท่าไร ?
อัตราการเต้นของหัวใจ คือ อัตราความเร็วของการบีบตัวของหัวใจเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีหน่วยในการวัดเป็นครั้งต่อนาที อยู่ในช่วง 30 ~ 250 ครั้งต่อนาที ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจของคนเราจากการวัดชีพจรนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นการ ยืน นั่ง เดิน นอน และขึ้นอยู่กับสภาวะความเครียด รวมทั้งสุขภาพร่างกายโดยรวมของคนเรา อัตราการเต้นของหัวใจคนปกติ จะมีอัตราการเต้นอยู่ที่ 72 ครั้งต่อนาที หรือประมาณ 60 - 80 ครั้งต่อนาที ส่วนในทารกและเด็กเล็กจะมีอัตราชีพจรอยู่ที่ 90 - 140 ครั้งต่อนาที แต่สำหรับนักกีฬาที่ถูกฝึกเป็นเวลานาน หรือผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็อาจจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเพียง 30 - 50 ครั้งต่อนาที


ความอิ่มตัวของ ออกซิเจนในเลือด (SpO2) เพียงพอ
นักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกาย คนเหล่านี้จะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ต่ำ แต่กลับมีสุขภาพแข็งแรงเนื่องมาจากหัวใจของพวกเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทำให้ไม่ต้องบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปร่างกายบ่อย ๆ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(SpO2)เพียงพอ วัดจาก เครื่องวัดออกซิเจน แล้วไม่พบปัญหาออกซิเจนในเลือดต่ํา มันยังช่วยบ่งบอกถึงสุขภาพของหัวใจได้อีกด้วย ยิ่งหัวใจเต้นเร็วก็แปลว่าประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อหัวใจของเราไม่ดีพอที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้อย่างเพียงพอ


หัวใจเต้นช้า ออกซิเจนในเลือด เพียงพอ อายุยืนยาวขึ้น
หัวใจที่เต้นช้าไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังส่งผลทำให้ออกซิเจนในเลือดเพียงพอเราก็จะไม่เหนื่อยเร็วอีกด้วยซึ่งก็มีผลทำให้มีอายุที่ยืนยาวขึ้น นอกจากนี้การที่หัวใจเต้นช้าลงก็จะทำให้หลอดเลือดลดความตึงเครียดลง ทำให้เซลล์ในหัวใจได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เลือดที่ถูกสูบมีออกซิเจนมากขึ้น และร่างกายก็จะไม่เจอปัญหา ออกซิเจนในเลือดต่ํา ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(SpO2)มีเพียงพอ สามารถวัดชีพจรดูผลอัตราการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(SpO2) จาก เครื่องวัดออกซิเจน เป็นเครื่องพิสูจน์ความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ


มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แนะ วิธีให้มีอายุยืน
ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า ผู้ที่มีระดับความแข็งแรงทางร่างกายดีเยี่ยม วัดชีพจรอาจมีอัตราการเต้นของหัวใจเต้นที่ช้าลงได้ และอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้าลง ก็หมายถึงความเครียดต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดที่น้อยกว่า มีออกซิเจนในเลือด(SpO2)เพียงพอ การทำให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ออกซิเจนในเลือดเพียงพอ อายุที่ยืนยาวขึ้น ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เราลดความเครียด และหมั่นออกกำลังกายสม่ําเสมอ รวมถึงการลดละเลิกสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ อย่างเช่นอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่หวานเกิน หรือเค็มจัด นอกจากนี้ ยังได้แนะนำให้ทำสมาธิบ่อย ๆ ที่สามารถช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายลงได้อีกด้วย


Cr.Honestdocs,การ์มิน,กระปุก