นวัตกรรม กล้องจุลทรรศน์ DIY

ปัจจุบันเทคโนโลยีสินค้าประเภท DIY (Do it Yourself) กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในโลก เนื่องจาก DIY ทำให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยตรง ทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ และสนุกไปกับการเรียนรู้แก้ไขปัญหาต่างๆ จากผลงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ของอาจารย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ด้วยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เปลี่ยนกล้องจากโทรศัพท์มือถือเป็น กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) DIY

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้เปิดตัวผลงานประดิษฐ์คิดค้น กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) DIY ที่ได้จดอนุสิทธิบัตรกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และทำการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เป็นชิ้นแรกโดยชื่อว่า   " DIY Micro Lens for Smart Phone and Tablet "

ผลงานดังกล่าวคิดค้นและทำการพัฒนาโดย ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันไบโอฟิสิกส์ การถ่ายภาพ และวิทยาศาสตร์ทางแสง แห่งมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม ประเทศอังกฤษ

นักวิจัย กล่าวว่า ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือในลักษณะสมาร์ทโฟน นั้นเป็นที่แพร่หลายและราคาไม่แพง แต่ในทางตรงข้ามกล้องจุลทรรศน์ (Microscope)นั้นมีราคาแพงมาก ทำให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ในบางท้องที่ก็ไม่สามารถเข้าถึงกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) ได้

ด้วยเหตุนี้ ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน จึงคิดค้นวิธีการสร้างเลนส์จากโพลีเมอร์เหลว โดยทำการหยดโพลีเมอร์เหลวที่มีความหนืด และปริมาณที่เหมาะสมลงบนเลนส์กล้องจิ๋วถ่ายภาพของโทรศัพท์มือถือ แล้วทำการคว่ำโทรศัพท์มือถือลง แรงตึงผิวของโพลีเมอร์ และแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะดึงให้โพลีเมอร์มีรูปร่างในลักษณะพาลาโบลา จึงสามารถนำไปใช้เป็นเลนส์ใกล้วัตถุได้ จึงเป็นที่มากล้องจุลทรรศน์ (Microscope) DIY

นวัตกรรมนี้สามารถทำให้กล้องจากโทรศัพท์มือถือมีกำลังขยายเพิ่มมากขึ้นได้สูงสุดถึง 200 เท่า โดยทำให้สามารถมองเห็นวัตถุขนาดเล็กๆ เช่น เซลล์ รายละเอียดต่างๆ ของพื้นผิววัสดุ เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) DIY นี้จะเป็นนวัตกรรมสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) DIY อัจฉริยะที่ได้ทำการพัฒนาโดยคนไทยแบบครบวงจรตั้งแต่การคิด การประดิษฐ์ ซึ่งการนำไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์ และนำไปให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของประเทศไทยนั้น สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ว่า การศึกษาคือนวัตกรรม

Cr.ข่าวกรุงเทพธุรกิจ