นวัตกรรม กล้องจุลทรรศน์ DIY

ปัจจุบันเทคโนโลยีสินค้าประเภท DIY (Do it Yourself) กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในโลก เนื่องจาก DIY ทำให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยตรง ทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ และสนุกไปกับการเรียนรู้แก้ไขปัญหาต่างๆ จากผลงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ของอาจารย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ด้วยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เปลี่ยนกล้องจากโทรศัพท์มือถือเป็น กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) DIY

กล้องจุลทรรศน์  DIY

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้เปิดตัวผลงานประดิษฐ์คิดค้น กล้องไมโครสโคป DIY ที่ได้จดอนุสิทธิบัตรกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และทำการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เป็นชิ้นแรกโดยชื่อว่า   " DIY Micro Lens for Smart Phone and Tablet " ผลงานดังกล่าวคิดค้นและทำการพัฒนาโดย ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

Microscope จาก โทรศัพท์มือถือ

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือในลักษณะสมาร์ทโฟน นั้นเป็นที่แพร่หลายและราคาไม่แพง แต่ในทางตรงข้ามกล้องจุลทรรศน์ (Microscope)นั้นมีราคาแพงมาก ทำให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ในบางท้องที่ก็ไม่สามารถเข้าถึงกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) ได้ ด้วยเหตุนี้ ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน จึงคิดค้นวิธี เปลี่ยนกล้องจากโทรศัพท์มือถือเป็น กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) 

 

เลนส์ พิเศษ

ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน คิดค้นวิธีการสร้างเลนส์จากโพลีเมอร์เหลว โดยทำการหยดโพลีเมอร์เหลวที่มีความหนืด และปริมาณที่เหมาะสมลงบนเลนส์ กล้องจิ๋ว ถ่ายภาพของโทรศัพท์มือถือ แล้วทำการคว่ำโทรศัพท์มือถือลง แรงตึงผิวของโพลีเมอร์ และแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะดึงให้โพลีเมอร์มีรูปร่างในลักษณะพาลาโบลา จึงสามารถนำไปใช้เป็นเลนส์ใกล้วัตถุได้ จึงเป็นที่มากล้องจุลทรรศน์ (Microscope) DIY


กำลังขยาย 200 เท่า
นวัตกรรมนี้สามารถทำให้กล้องจากโทรศัพท์มือถือมีกำลังขยายเพิ่มมากขึ้นได้สูงสุดถึง 200 เท่า โดยทำให้สามารถมองเห็นวัตถุขนาดเล็กๆ เช่น เซลล์ รายละเอียดต่างๆ ของพื้นผิววัสดุ เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) DIY นี้จะเป็นนวัตกรรมสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย


นวัตกรรม รัวมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) DIY อัจฉริยะที่ได้ทำการพัฒนาโดยคนไทยแบบครบวงจรตั้งแต่การคิด การประดิษฐ์ ซึ่งการนำไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์ และนำไปให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของประเทศไทยนั้น สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ว่า การศึกษาคือนวัตกรรม

 Cr.ข่าวกรุงเทพธุรกิจ