บัตรค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ

 

บัตรค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ

 

ขณะนี้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้สรุปแนวทางเบื้องต้นในการทำบัตรค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัวเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบพัสดุ และได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่เป็นสถาบันผู้ออกบัตรเครดิตแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip) เข้ามาร่วมประมูลทำระบบบัตรภายใน 1-2 เดือนนี้โดยได้ตั้งเป้าหมายมีจำนวนข้าราชการและครอบครัวรวมกว่า 5 ล้านรายที่จะได้รับบัตรรักษาพยาบาลคนละ 1 ใบ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มนำไปรูดบัตรใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2561 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป


บัตรค่ารักษาพยาบาล บัตรแถบแม่เหล็ก
ส่วนรูปแบบบัตรรักษาพยาบาลจะเป็นบัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip) ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งต้นทุนออกบัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip)ไม่สูง ซึ่งประเมินเบื้องต้นราคาบัตรไม่ถึง 10 บาทต่อใบ ดังนั้นรัฐจะใช้งบประมาณราว 50-60 ล้านบาท โดยสามารถขอตั้งงบฯกลางในปีงบประมาณ 2560 นี้ สำหรับใช้ดำเนินการได้


สิทธิรักษาพยาบาล
ผู้มีสิทธิทำบัตรค่ารักษาพยาบาลคือข้าราชการกับคนในครอบครัว สามารถนำบัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip)นี้ไปใช้เวลาที่ต้องการใช้สิทธิคือ ไปหาหมอที่โรงพยาบาล โดยสิทธิต่าง ๆ ที่เคยได้รับอยู่จะยังคงเหมือนเดิม เคยเบิกอะไรได้ก็ได้เหมือนเดิม ส่วนตัวทำบัตรค่ารักษาพยาบาลนี้จะใช้คอนเซ็ปต์บัตรเครดิต คือตัวบัตรจะมีวงเงิน แต่ไม่ได้จ่ายเงินไปก่อน รัฐจะจ่ายให้ภายหลังที่มีการใช้บัตรและตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรัฐก็พัฒนาระบบงานหลังบ้าน เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิของข้าราชการและคนในครอบครัวได้


ตรวจสอบสิทธิ ค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ การนำบัตรค่ารักษาพยาบาลมาใช้จะเป็นการสร้างระบบตรวจสอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล เพื่อไม่ให้มีการรั่วไหล เพราะเมื่อผู้ถือบัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip)นี้นำไปใช้ในการรักษาพยาบาล ระบบจะมีการตรวจสอบสิทธิได้ทันที และจะมีการดูดข้อมูลของผู้ใช้บัตรนั้น เพื่อมาตรวจสอบที่ระบบงานหลังบ้านของรัฐ ซึ่งก็จะเห็นการเคลื่อนไหวการใช้สิทธิแล้วมีการชาร์จค่ารักษา ก็จะถูกตรวจสอบทันที อย่างน้อยจะเห็นว่าทำไมไปหาหมอบ่อย ทำไมมีการเบิกยาตัวนี้ผิดปกติ


เครื่องรูดบัตร ค่ารักษาพยาบาล
สำหรับ เครื่องรูดบัตร (Magnetic Card Reader) ค่ารักษาพยาบาล รัฐจะใช้เครื่องอีดีซีที่กำลังเดินหน้าติดตั้งในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกว่า 18,000 เครื่อง ตามโครงการ National e-Payment ซึ่งกำหนดติดตั้ง เครื่องรูดบัตร (Magnetic Card Reader) แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2560 นี้ แต่เครื่องอีดีซีที่จะใช้กับบัตรค่ารักษาพยาบาลนี้ จะต้องมีการลงโปรแกรมให้รองรับข้อมูลการรักษาพยาบาลด้วย ซึ่งระยะแรกจะติดตั้งตามโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ


Cr.ประชาชาติธุรกิจ