ตลาดสด LED ประหยัดพลังงาน

หลอดไฟแอลอีดี(LED)เริ่มได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอดทั่วไป แม้ในช่วงแรกยังมีปัจจัยด้านราคาที่สูงกว่าหลอดไฟทั่วไปหลายเท่าตัว เข้ามามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภค แต่ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลอดแอลอีดีมีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เป็นผลมาจากราคาหลอดไฟแอลอีดีที่เริ่มปรับลดราคาลงต่อเนื่อง ทำให้ตลาดแอลอีดีมีการเติบโตที่สวนกระแสกับตลาดหลอดไฟในกลุ่มอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด
ขณะที่ด้านอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของหลอดไฟแอลอีดี หรือประมาณ 10 ปี จะทำให้โอกาสในการเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง

ณ ตอนนี้หน่วยราชการได้ใช้เริ่มนำหลอดแอลอีดีมาติดตั้งตามหน่วยงานราชการ ตลาด แล้วเห็นผลคือค่าไฟฟ้าประหยัดลงเกือบถึง 50% ซึ่งตลาดนำล่องที่เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดแอลอีดี หลอดไฟเปิดปิดอัตโนมัติ ด้วยแอลอีดี เป็นตลาดเทศบาลนครสวรรค์ ร่วมมือกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำ “โครงการจ้างออกแบบและติดตั้งตลาดสด LEDประหยัดพลังงาน”

เทศบาลนครนครสวรรค์ ช่วงเดือนที่ผ่านมาได้มีการลงนามในข้อตกลงกับกระทรวงพลังงาน สร้างจิตสำนึกส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านพลังงานทดแทนสำหรับเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ จากการได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่ผู้ค้าขายในตลาดสดเทศบาลนครสวรรค์ ต้องแบกรับค่าไฟฟ้าด้วยอัตราสูงในแต่ละเดือนรวมทุกรายแล้วมีจำนวนเดือนละกว่า 40,000 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้มอบให้สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำ “โครงการจ้างออกแบบและติดตั้งตลาดสดประหยัดพลังงาน หรือ ตลาดสด LED ” โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินการให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานด้วยตนเอง และยังทำให้เกิดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้กับประชาชนในจังหวัด นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าด้านพลังงานของประเทศ และรองรับกลไกด้านราคาทางด้านพลังงานในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านพลังงานอีกทางหนึ่งด้วย

ทางด้านนายณรงค์ อยู่สนิท หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และแผนพลังงานสำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ เผยว่า ได้ชี้แจงอบรมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในตลาดซึ่งเบื้องต้นไม่มั่นใจว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดที่มีราคาสูงกว่าเดิมจะช่วยในการประหยัดค่าไฟได้ดีขึ้นหรือไม่และจะคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด จึงช่วยให้มีเสียงตอบรับที่ดีขึ้นโดยที่บางรายได้เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้หลอด LED ด้วยตัวเองก่อนดำเนินการ

หลังจากมีการปรับเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ หลอดไฟเปิดปิดอัตโนมัติ ในบริเวณรัศมีส่องสว่างของหลอดไฟและบริเวณข้างเคียงโดยรอบตลาดสด LEDแห่งนี้แล้วได้ช่วยเพิ่มความสว่างภายในตลาดสด LEDได้มากขึ้น ทั้งยังช่วยให้อัตราค่าไฟฟ้าลดลงร้อยละประมาณ 43 ซึ่งเท่ากับเป็นการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม สามารถเห็นผลได้เร็วโดยใช้งบลงทุนต่ำกว่าการใช้เทคโนโลยีอื่น ด้วยการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดีและระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติเท่าที่จำเป็น

สำหรับนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่า หลังจากที่สำนักงานพลังงานจังหวัดได้เข้ามาเปลี่ยนหลอดไฟแบบเดิมที่ได้ติดตั้งในตลาดสด ไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งมีจำนวนประมาณ 200 หลอดรวมทั้งเปลี่ยนมาติดตั้งหลังคาโปร่งแสงบางส่วนเพื่อเพิ่มความสว่างภายในตลาดช่วงกลางวันแล้วได้เห็นผลที่ชัดเจนตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา คืออัตราค่าไฟฟ้าลดลงเหลือเพียงเดือนละ 2 หมื่นบาทเศษ หรือเกือบครึ่งหนึ่งของอัตราที่เคยจ่ายก่อนหน้านี้ ซึ่งได้ก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีแก่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด LED นครสวรรค์อย่างมากโดยที่ร้านค้าบางแห่งไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเลยก็มี ช่วงนี้จึงเตรียมขยายโครงการไปยังตลาดสด อื่นๆ ภายในจังหวัดต่อไปโดยใช้ ตลาดสด LED เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นโครงการนำร่อง

Cr.ไทยรัฐ