ญี่ปุ่น สังคมปลอดภัย ปราศจาก อาวุธปืน

ญี่ปุ่น สังคมปลอดภัย ปราศจาก อาวุธปืน

 

สังคมญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อความรุนแรงต้องไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง แม้แต่ตำรวจยังแทบไม่มีพกอาวุธปืน ตำรวจออกเวรปฏิบัติหน้าที่ต้องฝากอาวุธปืนไว้ที่ทำงาน ยุทธวิธีหลักใช้ปราบปรามเหล่าอาชญากรคือศิลปะการต่อสู้ยูโด คาราเต้และเคนโด้ สังคมญี่ปุ่น ติดอันดับเกิดคดีอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนต่ำที่สุดชาติหนึ่งของโลก ข้อมูลเฉพาะช่วงปี 2557 คดีฆาตกรรมเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนทั่วประเทศมีเพียง 7 ครั้ง แต่เปรียบเทียบกับสหรัฐฯเกิดมากเกือบ 33,400 ครั้ง อาชญากรรมจากอาวุธปืนในสหรัฐฯเฉลี่ยเกิดทุกวัน วันละหลายครั้ง แม้นจะตรวจความปลอดภัยด้วย เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector) แล้วก็ตาม ความพยายามแก้กฎหมายควบคุมเข้มงวดอาวุธปืนยิ่งขึ้นไม่เคยทำสำเร็จ...อะไรคือความแตกต่าง...ส่วนหนึ่งเพราะข้ออ้างสังคมแห่งเสรีภาพและอิสรภาพ


ประเทศปลอดภัย อันดับ 8 ของโลก
แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกก็ตาม แต่หลายคนก็รักและปรารถนาจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น ยังหวังว่าจะได้มาเยือนสักครั้งถ้ามีโอกาส เพราะญี่ปุ่นมีภูมิประเทศที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมากว่าร้อยปี มีสังคมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เป็นประเทศที่น่าอยู่แห่งหนึ่งในโลก อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ กฎหมายของที่นี้จะห้ามประชาชนมีปืนในครอบครองโดยเด็ดขาด เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยนั่นเอง จากการประเมินของสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (The Institute for Economics and Peace : IEP) ได้ทำการจัดอันดับประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก โดยประเทศญี่ปุ่น ติดอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลกเชียว


การซื้ออาวุธปืนที่ญี่ปุน ยากมาก
ในประเทศญี่ปุ่นถ้าใครต้องการซื้อ ใช้ปืนซักกระบอกต้องผ่านกระบวนการมากมายซับซ้อน ต้องผ่านคุณสมบัติ ต้องผ่านการอบรม ต้องสอบผ่านข้อเขียนและผ่านทดสอบยิงปืนด้วยคะแนนสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ต้องผ่านการตรวจสภาพจิต ผ่านการตรวจใช้ยาเสพติด ผ่านตรวจประวัติอาชญากรรมและความเกี่ยวข้องกลุ่มหัวรุนแรงใดๆ จากนั้นต้องผ่านการตรวจสอบสัมภาษณ์ญาติพี่น้อง คนใกล้ชิดและเพื่อนร่วมงาน
ถึงแม้นว่าจะผ่านทุกด่านแล้วก็ตาม แต่ตำรวจก็ยังมีสิทธิระงับการออกใบอนุญาตหรือมีสิทธิตรวจค้นด้วย เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector) และสามารถยึดอาวุธได้ตามแต่กรณี อีกทั้งอาวุธปืนที่จะครอบครองได้ส่วนใหญ่ก็แค่ปืนยาวลูกซองหรือปืนไรเฟิลล่าสัตว์ ไม่ใช่ปืนพก ปืนสั้น ปืนซ่อนที่นำพาไปไหนได้ง่ายๆ


ร้านค้าอาวุธปืน ที่ ญี่ปุ่น มีน้อยมาก
เจ้าหน้าทีตำรวจญี่ปุ่นมีสิทธิทราบสถานที่เก็บปืนและเครื่องกระสุน อีกทั้งจะตรวจสอบปืนปีละครั้ง และถ้าใบอนุญาตครอบครองใช้ปืนหมดอายุทุก 3 ปี ผู้ใช้ครอบครองปืนต้องผ่านการทดสอบยิงใช้ปืนอีกครั้งด้วยระดับคะแนน 95 เปอร์เซ็นต์ ร้านค้าอาวุธปืนในชุมชนจังหวัดญี่ปุ่นแต่ละแห่งอนุญาตเปิดกิจการไม่เกิน 3 ร้าน การซื้อเครื่องกระสุนต้องนำปลอกกระสุนเก่าใช้แล้วไปแลกซื้อใช้ใหม่ได้เท่าจำนวนเดิม เพราะมาตรการควบคุมสุดเข้มงวด ทำให้อัตราเฉลี่ยการครอบครองปืนของคนญี่ปุ่นอยู่ที่ราว 0.6 กระบอกต่อประชากร 100 คน หรือเฉลี่ยประชากร 200 คน มีปืนแค่ 1 กระบอก เปรียบเทียบสังคมอเมริกัน 100 คน มีปืนเฉลี่ย 88.8 กระบอก คนอังกฤษ 100 คน มีอาวุธปืนเฉลี่ย 6.2 กระบอก


Cr.ไทยรัฐ,ผู้จัดการ