เด็กไทยคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน

นักเรียนไทยสุดยอดคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน ได้แก่ 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง จากผลงานการเข้าประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน ในงานแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ สำหรับเด็กและเยาวชน : International Exhibition for Young Inventors 2015 (IEYI 2015) ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย. 2558 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่าได้รับรายงาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยจากทั่วประเทศ จำนวน 10 ผลงาน เข้าร่วมในงานแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ สำหรับเด็กและเยาวชน : International Exhibition for Young Inventors 2015 (IEYI 2015)  ณ กรุงไทเป ไต้หวัน โดยในปีนี้เด็กไทยคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเด็กและเยาวชนจำนวน 107 ชิ้นงาน จาก 11 ประเทศเข้าร่วมประกวดได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง เวียดนาม มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย ตุรกี และประเทศไทย ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวันมาได้ 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง

เหรียญทอง รางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน ประเภทความปลอดภัยและสุขภาพ 1 รางวัล
ผลงาน "ระบบปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ" ของ น.ส.ศุภัชญา ตันติวันรัตน์ และ น.ส.สิทธรัตน์ วนธรรมพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา

เหรียญเงิน 4 รางวัล ได้แก่
ผลงาน "อุปกรณ์ช่วยยกระทะเติมถ่าน รุ่น SRW 001" ของ ด.ช.สุทธิศักดิ์ นาอุดม นักเรียนชั้น ม.2 และนายภัทรพล โสภาศรี นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลงาน "กระป๋องดักเศษวัสดุเครื่องดูดฝุ่น" ของนายนภัส งามประดับเลิศ และ น.ส.อุมาพร แซ่เติ้น นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ผลงาน "อุปกรณ์กันเสียงดังประตูเปิด-ปิด" ของ น.ส.ภัทรนลิน ช่วยชะนะ และ น.ส.ภัทรวดี พ้นภัย นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง และ ผลงาน "รองเท้า RC (Reduce Crime Shoes)" ของนายกานต์ดนัย อิงประภานนท์ และ น.ส.ปลารี เครือจันทร์ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เหรียญทองแดง 4 รางวัล ได้แก่
ผลงาน "Safety Wheelchair" ของ น.ส.ชาลิสา ไวยเจียรนัย และนายกิตติภณ อ้นมษา นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ผลงาน "ถาดแก้ววันเวย์" ของ ด.ญ.บงกช สุดสระน้อย และ ด.ญ.สุทัตตา บุญเทียม นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา
ผลงาน "เตาปิ้งไฟฟ้าประหยัดพลังงาน" ของ น.ส.ปัทมพร กิตติบัญชากุล และ น.ส.ศรสวรรค์ ศรีรัตนาพร นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา
ผลงาน "กล่องป้องกันสนิมกุญแจ” ของ ด.ญ.ณัฐชยา เพ็งสวัสดิ์ และ ด.ช.ชัยณรงค์ อินเทพ นักเรียนชั้น ป.5โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้มีผลงานที่นานาชาติมอบให้เป็นรางวัลพิเศษ 4 ผลงาน 6 รางวัล คือ
ผลงาน "อุปกรณ์ล็อคเบรกมือรถยนต์"
ผลงาน "อุปกรณ์ช่วยยกระทะเติมถ่าน รุ่น SRW 001"
ผลงาน "กระป๋องดักเศษวัสดุเครื่องดูดฝุ่น"
ผลงาน "กล่องป้องกันสนิมกุญแจ"

ด้านนางสาวศุภัชญา ตันติวันรัตน์ และนางสาวสิทธรัตน์ วนธรรมพวศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองจากผลงาน "ระบบปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ" ได้กล่าวถึงที่มาของผลงานว่า "ข่าวเหตุการณ์แก๊สระเบิด ไฟไหม้ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากมักพบเห็นและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้พวกเราอยากแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาผลงานของรุ่นพี่เคยทำ "ระบบอิเล็คทรอนิกปิดหัวแก๊ส" จึงนำมาพัฒนาต่อ โดยใช้หลักการการตรวจจับหัวแก๊สด้วยเซ็นเซอร์(Sensor) เมื่อตรวจพบแก๊สรั่วเซ็นเซอร์จะทำให้ลมที่เก็บไว้ในถังถูกปล่อยเพื่อใช้เป็นแรงในการปลดล็อคระบบเพื่อปิดหัวแก๊สได้โดยอัตโนมัติ ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้แก๊ส และลดปัญหาการเกิดแก๊สระเบิดได้ค่ะ

Cr.เดลินิวส์