วันปีใหม่ 2563 แสงแรก อยู่ที่ "ตากใบ" ไม่ใช่ "โขงเจียม"

วันปีใหม่ 2563 แสงแรก อยู่ที่ "ตากใบ" ไม่ใช่ "โขงเจียม"

 

หลังจากก่อนหน้านี้ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ระบุว่าเรื่องที่มักเข้าใจผิดดาราศาสตร์ โดยหนึ่งในประเด็นที่คลาดเคลื่อนคือแสงตะวันแรกของไทยในวันปีใหม่อยู่ที่โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นั้นไม่ตรงทีเดียว สดร.ยืนยันแสงแรกวันปีใหม่ 2563 พระอาทิตย์ขึ้นที่อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ขึ้นก่อน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพียง 1 นาที ที่วัดได้จาก เครื่องมือวัดแสง (LUX Meter) ซึ่งถือว่าต่างกันไม่มาก เพราะว่าแกนโลกเอียง และลองติจูดของพื้นที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่า

 

วันปีใหม่ ตอนใต้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนทางเหนือ
ข้อมูลระบุว่า แม้อ.โขงเจียม จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศไทย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นที่นั่นก่อนที่อื่นทุกวัน เนื่องจากแกนหมุนของโลกเอียง แนวรอยต่อเช้าจึงไม่ได้ขนานกับเส้นลองจิจูดเสมอ โดยในฤดูร้อนแนวรอยต่อจะเอียงซ้ายทำให้ทางตอนเหนือจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนทางใต้ที่ลองจิจูดเท่ากัน ส่วนฤดูหนาวรอยต่อจะเอียงขวาทำให้ทางตอนใต้จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนทางเหนือที่ลองจิจูดเท่ากัน นี้เป็นสาเหตุทีคนที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาสเห็นแสงแรงของ วันปีใหม่ 2563 ก่อนคนที่อุบลราชธานี

 

วันปีใหม่ แสงอาทิตย์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
วันขึ้นปีใหม่ของทุกปี แนวรอยต่อเช้าเอียงไปทางขวาเป็นมุมประมาณ 23 องศา ซึ่งถือว่าเอียงมากเกือบที่สุดในรอบปี มากจนปลายด้ามขวานของประเทศไทยล้ำไปทางตะวันออกมากกว่า อ.โขงเจียม ด้วยเหตุนี้ วันปีใหม่ 2563 พื้นที่ในประเทศไทยที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นที่แรกเห็นแสงสว่างแรก จึงไม่ใช่ อ.โขงเจียม อุบลราชธานี แต่เป็นที่บ้านตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และอำเภอแรกของ จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับแสงอาทิตย์ก็ไม่ใช่ อ.โขงเจียม แต่เป็น อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยืนยัน เห็นแสงแรกที ตากใบ
โดยล่าสุด สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ยืนยันว่าเป็นความจริงที่แสงแรกวันปีใหม่ 2563 ดวงอาทิตย์จะขึ้นที่อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ก่อน อ.โขงเจียม แต่จะขึ้นก่อนเพียง 1 นาทีเท่านั้น ซึ่งถือว่าต่างกันไม่มาก เพราะว่าแกนโลกเอียง และลองติจูดของพื้นที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่า ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้อธิบายถึงปรากฎการณ์แสงแรกไว้เมื่อ 23 ธ.ค.โดยระบุว่า ทำไมนราธิวาส จึงเห็นแสงแรกก่อนใคร สามารถวัดได้จาก เครื่องมือวัดแสง (LUX Meter)

แสงแรก วันปีใหม่ 2563 อยู่ที่ปลายขวานใต้

แสงแรก วันปีใหม่ 2563 อยู่ที่ปลายขวานใต้
โดยเฟซบุ๊ก Navy For Life เคยโพสต์ข้อมูลไว้เมื่อ 1 มกราคม 2018 แสงแรกแห่งปี วันปีใหม่ ณ ประเทศ ไทยไม่ใช่อยู่ที่ ผาชะนะได อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี แผ่นดินตะวันออกสุดของประเทศอย่างที่หลายๆคนเข้าใจ หากแต่อยู่ที่ ตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ปากน้ำโกลก ชายแดนไทยมาเล แผ่นดินปลายขวานใต้สุดของประเทศ เช่นเดียวกับ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก กันยานี สินประกอน อยู่ที่ ทะเลเกาะยาว อ.ตากใบ บอกว่า เห็นแสงสว่างแรกของปี 2563 ที่ตากใบ เกาะยาว ขณะที่ชาวโซเซียลคึกคักแห่ถ่ายรูปที่เกาะยาว จุดแรก

 

ชมแสงแรก วันปีใหม่ 2563 ที่ เกาะยาวคึกคัก จ.นราธิวาส
สำหรับที่ จ.นราธิวาส มีการจัดกิจกรรม "2020 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี" โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอสิ่งดีๆ ของจังหวัดนราธิวาส ชมแสงแรกที่เกาะยาวคึกคัก ซึ่งตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จ.นราธิวาส มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ละติจูด 60 องศา 28 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 50 ลิปดาตะวันออก และจากการค้นหาข้อมูลการขึ้นของดวงอาทิตย์ จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย พบว่าในช่วงฤดูหนาว คือช่วงปลายปี จ.นราธิวาสจะเห็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก่อนจังหวัดอื่น ๆ โดยจากสถิติข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2556 จนถึง 2562 จ.นราธิวาส เป็นจังหวัดแรกที่ดวงอาทิตย์ขึ้น

 

Cr.Thai PBS,AEC TV online,มติชน