ก๊อกน้ำประปา แอลอีดี

ก๊อกน้ำประปา แอลอีดี


นักออกแบบชาวเกาหลีใต้แหกกฎหยินหยางใช้นวัตกรรมเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ด้วยก๊อกน้ำประปาอัจฉริยะที่ให้แสงสว่างแก่ หลอดไฟแอลอีดี(LED) เขาคือ "Ryan  Jongwoo Choi ไรอันชอย" ชาวเกาหลีใต้ผู้ได้ออกแบบ "ES Pipe Waterwheel" แนวคิดก๊อกน้ำให้พลังงานไฟฟ้าแก่หลอดไฟ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน ด้วยการติดตั้งกังหันน้ำขนาดเล็ก ใช้แรงจากการหมุนเพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้เองยามน้ำไหลลงมาตามก๊อกโดยไม่สูญเปล่า

นวัตกรรมน้ำ และ แสงสว่าง
น้ำที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และเกือบตลอดเวลา ผ่านท่อประปาของบ้านและแหล่งธุรกิจชุมชน นั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เกิดแรงบันดาลใจให้ Ryan  Jongwoo Choi ไรอันชอย สร้างนวัตกรรมใหม่สู่ชาวโลก มันดูเหมือนโง่ที่ไม่มีใครได้ทำงานในวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานน้ำที่มีศักยภาพนี้เช่นกัน ดังนั้นเขาจึงสร้าง ES ท่อ Waterwheel, อุปกรณ์ก๊อกน้ำประปาอัจฉริยะเล็ก ๆ ที่จะทำให้คลื่นขนาดใหญ่ในโลกของการอนุรักษ์พลังงานน้ำเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงสว่างด้วย หลอดไฟแอลอีดี(LED) สามารถทำเป็น ไฟอัตโนมัติ (Motion Sensor Light) ให้แสงสว่างได้

ก๊อกน้ำประปาอัจฉริยะ
นักออกแบบนวัตกรรมชาวเกาหลีได้ออกแบบ "ES Pipe Waterwheel" นวัตกรรมเพื่อการผลิตพลังงานแสงสว่างได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ด้วยก๊อกน้ำประปาอัจฉริยะที่ประกอบไปด้วยกังหันที่หมุนผลิตไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างแก่ หลอดไฟแอลอีดี(LED) ด้วยการติดตั้งกังหันน้ำขนาดเล็กบนท่อก๊อกน้ำ ที่ให้การหมุนพลังงานน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้ายามน้ำไหลลงมาตามก๊อกซึ่งติดตั้งบนท่อก๊อกน้ำ ที่สามารถให้การผลิตพลังงานทุกครั้งที่น้ำไหลเพื่อการใช้ดื่มหรืออาบ เก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใช้ภายหลังหรือจะนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ทันทีก็ได้

งานวิจัย เพื่อ แอฟริกา
แนวคิดนี้ Ryan Jongwoo Choi ไรอันชอย วิจัยในประเทศแอฟริกาที่หลายคนไม่มีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ แต่มีแหล่งน้ำและมีการการเข้าถึงการใช้น้ำมากกว่าการผลิตไฟฟ้า  เขาวาดภาพก๊อกน้ำประปาอัจฉริยะและกังหันน้ำเป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนในประเทศแอฟริกาที่ไม่มีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ นำพลังน้ำที่เข้าถึงได้ง่ายปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่พวกเขาใช้อยู่ประจำวันเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและแสงสว่างด้วยหลอดไฟแอลอีดี(LED) แล้วยังสามารถทำเป็น หลอดไฟเปิดปิดอัตโนมัติ (Motion Sensor Light) เปิดปิดไฟยามคำคืนภายในหมู่บ้านชุมชน เป็นระบบอิสระที่สามารถให้การผลิตพลังงานทุกครั้งที่น้ำไหลเพื่อการใช้ดื่มหรืออาบ หรือสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใน แบตเตอรี่สำรอง เป็นพลังงานสำรองไว้ใช้ภายหลัง หรือจะนำมาใช้ทันทีก็ได้

รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม
ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำประปาอัจฉริยะของ Ryan Jongwoo Choi ไรอันชอย ที่จะช่วยให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนในประเทศแอฟริกาที่ไม่มีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้น้้นได้เข้าเคยเข้าส่งประกวดเข้ารอบสุดท้ายการออกแบบยอดเยี่ยมนานาชาติมาแล้วในสมาคมนักออกแบบอุตสาหกรรมของอเมริกาหลายปีที่ผ่านมา เป็นรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมระหว่างประเทศและในปัจจุบันได้จดลิขสิทธิ์เพื่อการผลิตเป็น แก็ดเจ็ต (Gadgets) ต่อไป หากใครสนใจนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือชาวแอฟริกาก็ยินดี

Cr.บ้านเมือง