การใช้เวอร์เนียร์ดิจิตอล งานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

การใช้เวอร์เนียร์ดิจิตอล งานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน


ปัจจุบันเครื่องมือวัดถูกนำมาใช้เพื่อตรวจตรวจสอบและควบคุมขนาดของชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนงานด้านเครื่องยนต์ เครื่องมือวัดได้นำมาใช้เพื่อตรวจสอบการสึกหรอของชิ้นส่วน ด้วยการวัดโดยตรงและนำค่าที่ตรวจสอบได้นำไปเปรียบเที่ยบกับค่ามาตรฐาน ซึ่งชิ้นส่วนแต่ละอันจะต้องใช้เครื่องมือวัดที่ผลิตมาเพื่อใช้งานเฉพาะทาง ดังนั้นผู้ใช้จะต้องศึกษาวิธีการใช้งานเป็นอย่างดี รวมทั้งการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดที่ใช้ด้วย การใช้งานอย่างถูกวิธีจะทำให้เกิดความถูกต้องแม่นยำและปลอดภัย


เครื่องมือวัด ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
เครื่องมือวัดในงานช่างยนต์ เป็นเครื่องมือวัด ขนาดที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบการสึกหรอของชิ้นส่วน ด้วยการวัดโดยตรงและนำค่าที่ตรวจสอบได้ไปเปรียบเทียวกับค่ามาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์เมื่อเปรียบเทียบค่าแล้วก็สรุปผลการสึกหรอของชิ้นส่วนว่าต้องเปลี่ยนหรือปรับแต่งแก้ไข หรือว่ายังใช้งานต่อไปได้ บางครั้งการตรวจสภาพของชิ้นส่วนด้วยสายตาของช่างก็ไม่สามารถระบุได้ว่าชิ้นส่วนนั้นสึกหรอเพียงใด ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องมือวัด ขนาดเข้ามาช่วย เครื่องมือวัด ขนาดที่นำมาใช้ในงานช่างยนต์ วันนี้ขอแนะนำ เวอร์เนียร์ดิจิตอล (Vernier Caliper)


การใช้เวอร์เนียร์ดิจิตอล เครื่องมือวัด ขนาด


การใช้เวอร์เนียร์ดิจิตอล เครื่องมือวัด ขนาด
เวอร์เนียร์ดิจิตอล(Vernier Caliper)เป็นเครื่องมือวัด ขนาดที่แบ่งสเกลตามแนวความยาวคล้ายไม้บรรทัด สามารถวัดขนาดงานได้หลายลักษณะโดยรวมอยู่ในเครื่องมือชิ้นเดียว เครื่องวัดขนาด ความยาว ความกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง ความลึกของรูชิ้นงาน ความละเอียดสูง สามารถวัดขนาดต่างๆ ออกมาในหน่วยมิลลิเมตรและนิ้ว แสดงผลออกทางหน้าจอ LCD เป็นตัวเลขอ่านค่าได้อย่างชัดเจน คุณสามารถใช้งาน เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ง่ายๆ เพียงใส่ถ่านนาฬิกา 1 ก้อน ก็สามานถกดสวิตช์เปิดเครื่องเพื่อวัดขนาดชิ้นงานได้ทันที ควรอ่านรายละเอียด คู่มือการ ใช้ เวอร์เนียร์ ดิจิตอล จากผู้ผลิตอีกที

 

ส่วนประกอบของ เวอร์เนียร์ดิจิตอล(Vernier Caliper)


ส่วนประกอบของ เวอร์เนียร์ดิจิตอล(Vernier Caliper)
1. สเกลหลัก (Main Scale) มีโครงสร้างเป็นแผ่นเหล็กยาวคล้ายกับบรรทัดเหล็กและมีขีดสเกลมาตรฐานอยู่บนตัว ที่ด้านปลายจะมีปากวัดสำหรับใช้วัดขนาดภายนอกอยู่และด้านตรงข้ามจะมีหัวสำหรับวัดขนาดภายใน


2. สเกลเลื่อน (Vernier Scale) จะมีร่องเพื่อสวมกับสเกลหลัก บนขอบของสเกลเลื่อนด้านล่างจะมีคำสเกลขยายค่าความละเอียด นอกจากนี้ยังมีปากวัดขนาดภายนอกและภายในเหมือนกับสเกลหลักสกรูล็อก ( Screw Clamp) ปุ่มปรับเลื่อน และก้านวัดลึกติดตั้งอยู่ด้วย


3. ปากวัดขนาดภายนอก (Jaw for measuring outer dimentions) ปากวัดขนาดภายนอกจะอยู่ที่สเกลหลัก 1 อัน เรียกว่าปากวัดตาย (Fixed Jaw) ส่วนอีก 1 อันจะอยู่กับสเกลเลื่อน เรียกว่า ปากเลื่อน (Slider) ในส่วนนี้สามารถเลื่อนเข้าออกได้โดยใช้นิ้วทั้งสี่ประคองสเกลหลักไว้แล้วใช้หัวแม่โป้งมือต้นและดึงปุ่มปรับเลื่อนเพื่อให้เคลื่อนที่เข้าออก ที่ด้านปลายของปากวัดจะออกแบบให้บางคล้ายคมมีด เพื่อใช้วัดงานในพึ้นที่คับแคบและลดหน้าสัมผัสกับชิ้นงาน ปากวัดขนาดภายนอกใช้สำหรับวัดขนาดความยาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นต้น


4. ปากวัดขนานภายใน (Jaws for measuring inner dimensions) ปากวัดนี้สามารถเลื่อนเข้าออกได้เหมือนกับปากกาวัดขนาดภายนอก ที่ปลายของปากกาวัดจะมีลักษณะปลายแหลมทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้วัดชิ้นงานที่เป็นรูหรือร่องขนาดเล็กๆ ปากวัดนี้จะใช้สำหรับวัดขนานเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของชิ้นงาน

5. สกรูล็อก ( Screw Clamp) สกรูล็อกจะใช้สำหรับยึดตำแหน่งของปากวัดให้คงที่ ในกรณีที่ต้องการนำ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ออกจากชิ้นงานมาอ่านค่าเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการอ่านเมื่อต้องการล็อกให้หมุนสกรูล็อกตามเข็มนาฬิกาและเมื่อไปได้ใช้งานให้คลายออก

6. ก้านวัดลึก (Stem for measuring depths) ก้านวัดลึกจะยึดติดกับสเกลเลื่อนและเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน ก้านวัดนี้ ใช้สำหรับวัดความลึกของชิ้นงาน ที่ด้านปลายสุดจะมีส่วนเว้าเล็กน้อยเพื่อใช้สำหรับวัดชิ้นงานที่ร่องขนาดเล็ก

 

 เวอร์เนียร์ดิจิตอล ความละเอียดถึง 0.01 mm / 0.0005 นิ้ว


เวอร์เนียร์ดิจิตอล ความละเอียดถึง 0.01 mm / 0.0005 นิ้ว
ในปัจจุบัน เวอร์เนียร์ดิจิตอล(Vernier Caliper)มีใช้งานอยู่หลายแบบซึ่งแล้วแต่ผู้ผลิตจะนำออกจำหน่าย มีทั้งทำจากวัสดุ โลหะสแตนเลสทั้งชิ้น หรือ ผลิตด้วยวัสดุพลาสติก Carbon Fiber Composite แล้วแต่รุ่น ความละเอียดตั้งแต่ 0.1 mm / 0.01 นิ้ว จนถึง ความละเอียด 0.01 mm / 0.0005 นิ้ว โดยบางชนิดอาจใช้วัดชิ้นส่วนงานเฉพาะด้าน ส่วนในงานด้านช่างยนต์จะใช้ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แบบที่ใช้งานทั่วไป (Universal Vernier Caliper) ควรศึกษาคู่มือการ ใช้ เวอร์เนียร์ ดิจิตอล จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อใช้งานได้ถูกต้องCr.โครงการพัฒนาเว็บไซต์จาก Google Site,นายอุดมชัย บรรจงเก็บ