เครื่องวัดไขมันในร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดี

เครื่องวัดไขมันในร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดี


เดียวนี้เทคโนโลยียุคใหม่ทำให้เราสามารถดูแลสุขภาพได้แม้นอยู่ที่บ้าน ไม่ว่าการจะควบคุมอาหาร การออกกำลังกายและตรวจวัดองค์ประกอบของร่ายกายว่าดีอย่างไร อย่างการวัดส่วนประกอบของร่างกาย (Body Composition) ที่เดียวนี้สามารถวัดได้จากการใช้ เครื่องวัดไขมันในร่างกาย (Digital Body Fat Scale) ทีวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer) ที่ทำได้ง่ายรวดเร็วปลอดภัย และมีความเที่ยงตรงสูง โดยการวัดความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าปริมาณน้อยๆ (เพียง 1-2 โวลต์) ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งมีแรงต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่เท่ากัน โดยใช้กระแสไฟฟ้าต่ำๆ ไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายแล้ววัดความต้านทานต่อการไหลของกระแสในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย โดยที่ส่วนของกระดูก ไขมัน จะนำไฟฟ้าไม่ดี และมีแรงต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าสูง ในขณะที่เลือด อวัยวะภายใน และกล้ามเนื้อจะนำไฟฟ้าได้ดีและมีแรงต้านทานต่ำ


เครื่องวัดไขมันในร่างกาย (Digital Body Fat Scale) เพื่อสุขภาพที่ดี
จึงทำให้ เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่เป็นทั้ง เครื่องวัดไขมันในร่างกาย (Digital Body Fat Scale) สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายอย่างละเอียด ทั้งในส่วนของมวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน และปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ความสมดุลและความแข็งแรงของร่างกาย ประเมินภาวะโภชนาการของร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดี ทราบถึงปริมาณไขมันในร่างกาย โดยเฉพาะไขมันในช่องท้อง ตลอดจนวินิจฉัยภาวะสุขภาพโดยรวมได้ สามารถวัดส่วนประกอบของร่างกายได้ละเอียด โดยวิเคราะห์แยกส่วนประกอบของร่างกายออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนของ ปริมาณน้ำในร่างกาย มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ และมวลไขมัน ซึ่งช่วยให้ประเมินความอ้วนผอมได้แม่นยำมากขึ้น รวมทั้งความแข็งแกร่งขององค์ประกอบของร่างกายในแต่ละส่วนว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้าง ? สามารถดูรายละเอียดที่วัดได้จาก เครื่องวัดไขมันในร่างกาย (Digital Body Fat Scale) ได้ในตารางด้านล่าง

 

เครื่องวัดไขมันในร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดี


มวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass %)
มวลกล้ามเนื้อถือเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญ ที่คุณไม่อาจมองข้าม เพราะช่วยพยุงโครงสร้างทั้งหมดของร่างกายคุณ กล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญ ทำให้ระดับไขมันในร่างกายลดลง และเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อของคนเราจะเริ่มต้นเมื่ออายุ 40 ปี และจะสูญเสียรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่ออายุย่างเข้า 50 ปี คุณจึงควรออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และหมั่นตรวจวัดระดับมวลกล้ามเนื้อด้วย เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล (Digital Body Fat Scale) วัดองค์ประกอบในร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดี


มวลกระดูก (Bone Mass %)
มวลกระดูกมีความสำคัญต่อร่างกายมากมายกว่าที่คุณคิด เป็นทั้งโครงสร้างของร่างกาย ช่วยป้องกันอวัยวะภายใน เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว เป็นโพรงที่สร้างเม็ดเลือด และเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุต่างๆ ความหนาแน่นของมวลกระดูกคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เพราะมีการสูญเสียและเสริมสร้างอยู่ตลอดเวลา ช่วงวัยรุ่น การสร้างเสริมกระดูกจะมีมาก มวลกระดูกจึงมีความหนาแน่น จนอายุ 30-35 ปี มวลกระดูกจะลดลงเรื่อยๆ ตามอายุ โอกาสที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกเปราะก็มากขึ้นด้วย การตรวจวัดมวลกระดูกช่วยลดโอกาสเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน เพื่อสุขภาพที่ดีช่วยคุณวางแผนป้องกันหรือรักษาได้ทันเวลา ในส่วนของผู้สูงอายุ การรับประทานแคลเซียม และออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยชะลอการสูญเสียของมวลกระดูกได้


มวลไขมัน (Body Fat %)
ใน 1 วัน เปอร์เซ็นต์มวลไขมันในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ ระดับของเหลวในร่างกายมีผลต่อระดับมวลไขมันในร่างกายด้วย ปกติระดับไขมันจะวัดได้สูงสุดในช่วงตื่นนอน เนื่องจากของเหลวถูกขับออกตลอดเวลาหลังจากการนอนกลางคืน เวลาที่เหมาะสำหรับวัดเปอร์เซ็นต์มวลไขมันให้เที่ยงตรง คือช่วงเย็น หรือก่อนอาหารเย็น ถ้าเราวัดมวลไขมันนเวลาไหน ควรวัดเวลานั้นเป็นประจำ การที่จะลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดี และมวลไขมันส่วนเกินได้นั้นจะต้องลดสลายที่ตัวมวลไขมันเป็นหลักและรักษามวลกล้ามเนื้อไว้เพื่อเป็นตัวช่วยในการเผาผลาญพลังงาน


ปริมาณน้ำในร่างกาย (Total Body Water : %TBW)
ร่างกายของคุณเอง มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง 2 ใน 3 ส่วน แม้แต่อวัยวะสำคัญต่างๆ ในร่างกายก็ยังประกอบไปด้วยน้ำเป็นจำนวนมาก เช่น ปอดมีน้ำอยู่เกือบ 90% สมองมีน้ำอยู่ถึง 75% แม้แต่ผิวหน้าก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบประมาณ 35% ถ้าร่างกายของคุณมีน้ำไม่เพียงพอ เลือดจะข้น ส่งผลให้ระบบไหลเวียนของเหลวในร่างกายไม่ปกติ ผิวพรรณหยาบกร้าน อาการเจ็บป่วยต่างๆ ก็จะตามมารังควานคุณ ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดี ในแต่ละวัน คุณควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย


Cr.ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,Runner-blogger.com,