15 อาชีพกำลังจะสูญหายในอนาคต

ด้วยวิวัฒนาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น อีเมล์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ มีประโยชน์อย่างมากต่อการใช้งาน ตอบโจทย์ชีวิตของมนุษย์ยุคดิจิทัล แต่ไม่แน่ว่าสักวันเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะล้าสมัยไปในวันใดวันหนึ่ง เช่นเดียวกับหลายอาชีพที่เคยมีบทบาทสำคัญในอดีต และกำลังมีแนวโน้มว่าจะหมดความสำคัญลงในอนาคตหากไม่มีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทอล

สำนักข่าวบิซิเนสอินไซเดอร์ รายงานว่า สำนักงานสถิติแรงงานแห่งชาติสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าในปี 2022 อาชีพพนักงานไปรษณีย์จะลดลง 28% หรือคิดเป็นจำนวนตำแหน่งงานกว่า 139,100 ตำแหน่ง นอกจากนี้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการตลาดก็กำลังจะได้รับผลกระทบเช่นกัน

การสำรวจ 15 อาชีพกำลังจะสูญหายในอนาคต ของประเทศสหรัฐฯ  เป็นการสำรวจจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้นอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปจากประเทศไทย มาติดตามกันว่า 15 อันดับนี้จะมีอาชีพอะไรบ้างที่ทำให้พนักงานในสหรัฐอเมริกาต้องตกงานกัน

1.พนักงานสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่าเป็นหนึ่งใน15 อาชีพกำลังจะสูญหายในอนาคต  เนื่องจากความนิยมของหนังสือพิมพ์และนิตยสารลดลงอย่างมากในปัจจุบัน ในขณะที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 34,100 เหรีญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 276,000 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 5%

2. ชาวประมง ปัจจุบันมีวิทยาการและเทคโนโลยีการประมงที่ทันสมัย มีการจับสัตว์น้ำมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนสัตว์น้ำลดลง อีกทั้งมีการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นธุรกิจ และการนำเข้าอาหารทะเลเพิ่มขึ้น จึงทำให้อาชีพนี้ลดความสำคัญลงเป็นหนึ่งใน15 อาชีพกำลังจะสูญหายในอนาคต ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 33,430 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 31,300 คน
คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 5%

3.ผู้ออกแบบสิ่งพิมพ์ มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากอาชีพกราฟฟิกดีไซน์หรือเว็บดีไซน์ อาจเข้ามาแทนที่เนื่องจากงานมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และครอบคลุมมากกว่า
ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 37,040 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 16,400 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 5%

4.เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรเหล็กหรือพลาสติก เนื่องจากการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (Factory PC) ในโรงงานที่ทำงานได้ยาวนานและไม่หยุดพัก ได้เข้ามาแทนที่ การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยมนุษย์ การแข่งขันจากต่างประเทศ รวมถึงความต้องการสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้อัตราการผลิตลดลง ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 32,950 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 1,013,200 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 6%

5.เจ้าหน้าที่ประกันภัย ปัจจุบันผู้ทำประกันภัยสามารถกรอกรายละเอียดได้สะดวกรวดเร็วผ่านทางออนไลน์ จึงทำให้อัตราความต้องการอาชีพนี้ลดลงตามเป็นหนึ่งใน15 อาชีพกำลังจะสูญหายในอนาคต ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 62,870 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 106,300 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 6%

6.พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพที่ทำหน้าที่ให้บริการและดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกิดความลำบากในการจัดการสัญญาว่าจ้างพนักงาน ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี  37,240 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 84,800 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 7%

7.เจ้าหน้าที่โรงงานไฟฟ้า ผู้ควบคุมและตรวจสอบการผลิตไฟฟ้า เช่น ผู้ควบคุมห้องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จากการมีวิทยาการที่ทันสมัย ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ความจำเป็นในการจ้างงานจึงลดลงเป็นหนึ่งใน15 อาชีพกำลังจะสูญหายในอนาคตเช่นกัน ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 68,230 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 60,700 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 8%

8.คนจัดดอกไม้ อาชีพที่อาศัยความปราณีตและฝีมือในการออกแบบ อย่างไรก็ตามความนิยมในการซื้อดอกไม้ที่มีการจัดอย่างละเอียดปราณีตในปัจจุบันก็ลดลงอย่างมาก ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 23,810  เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 62,400 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 8%

9.ช่างตัดไม้ ในทุกๆปีจะมีการตัดไม้ทำลายป่าหลายพันกว่าไร่ในสหรัฐฯ  สหรัฐฯจึงมีข้อกำหนดในการจำกัดการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของอุตสาหกรรมไม้มากขึ้น อาชีพนี้ก็ลดลงโดยปริยายก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นหนึ่งใน15 อาชีพกำลังจะสูญหายในอนาคต ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 33,630 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 43,900 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 9%

10. นักเจียระไนอัญมณี แนวโน้มที่ทำให้อาชีพนี้หายไปเนื่องจาก อุตสหกรรมอัญมณีส่วนมากผลิตขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 35,350 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 32,700 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 10%

11.บริษัทนำเที่ยว ปัจจุบันผู้คนสามารถวางแผนการท่องเที่ยว จองโรงเเรมผ่านทางออนไลน์หรือศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางไวไฟ(WiFi) สะดวกจากทุกสถานที่ หรือ ด้วยอุปกรณ์ไวไฟพกพา(Pocket WiFi) ใช้งานแชร์เน็ทแรงได้ทุกที่ราบรื่นไม่มีสะดุด จึงลดความสำคัญของบริษัทท่องเที่ยวที่ช่วยเป็นไกด์วางแผนการท่องเที่ยวก็ลดตามไปด้วย ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 34,600 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 73,300 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 12%

12.ผู้สื่อข่าว หรือผู้ประกาศข่าว ผู้ทำหน้าที่รายงานสถานการณ์ต่างๆทั้งในท้องถิ่นและทั่วโลก เนื่องจากรายได้จากการโฆษณาลดลง ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ จึงมีผลต่อการการเติบโตของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 37,090 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 57,600 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 13%

13.เกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ หรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าทางการเกษตร เนื่องจากที่ดิน เครื่องจักร เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีทางการเกษตร มีราคาสูงขึ้น ดังนั้นเกษตรที่มีเงินทุนมากจึงจะสามารถซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำเกษตรกรรมได้อย่างไม่ติดขัด ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 69,300 เหรียญสหรัฐฯ
จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 930,600คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 19%

14.นักประมวลผลการทดลองในอุตสาหกรรมผลิตปัจจุบันมีหุ่นยนต์ที่สามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำจึงทำให้ความต้องการแรงงานคนลดลง เป็นหนึ่งใน15 อาชีพกำลังจะสูญหายในอนาคตเช่นกัน ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 33,020 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 21,300 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 21%

15.พนักงานไปรษณีย์ไปรษณีย์ที่มีระบบการคัดแยกอัตโนมัติรวมถึงการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์และโทรคมนาคม ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ทำให้ลดจำนวนความต้องการพนักงานไปรษณีย์ลง ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี 53,100 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 491,600 คน คาดว่าจะมีอัตราลดลงในปี 2022 28%

Cr.ประชาชาติธุรกิจ