Please specify the product's required option(s).
กล้องไอพี

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

690

กล้องไอพี


  สีขาวมันวาวแต่เปื้อนยากไม่เลอะลายนิ้วมือ กล้องไอพีความละเอียดสูงระดับไฮเดฟ 720P (1,280x720 Pixel) ติดตั้งง่ายรองรับทั้งระบบ LAN และ WiFi คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำการเซ็ทการแจ้งเตือนโหมดต่างๆ เช่น หลังจากพบการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องให้ถ่ายรูป แล้วส่ง E-mail หรือแจ้งเตือนผ่านระบบ FTP และ HTTP เป็นต้น คุณสามารถเซ็ทวันและเวลาในการแจ้งเตือนได้อย่างละเอียด รวมถึงการควบคุมกล้องจากระยะไกลผ่านเครื่องคอมของคุณด้วยระบบ LAN และ WiFi

Availability: In stock

2,560 ฿