Please specify the product's required option(s).
เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

SCR2

เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด


  รุ่นเสียบบัตรแนวตั้ง อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ บัตรประชาชน บัตรธนาคาร บัตรพนักงาน บัตรนิสิต นักศึกษา และข้อมูล บัตรซิมการ์ด มือถือ อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด มาตรฐาน ISO 7816 Class A,B,C รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ใช้งานง่ายเพียงเชื่อมเข้าเครืองคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต  USB แล้วเปิดโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดทีคุณมีก็สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้แล้ว

Availability: In stock

450 ฿