Please specify the product's required option(s).
เครื่องอ่านบัตรประชาชน

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

SCR1

เครื่องอ่านบัตรประชาชน


  รุ่นเสียบบัตรแนวนอน กระทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับอ่านบัตรประชาชนเพื่อดึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง เป็นทีนิยมของหน่วยงานราชการ และเอกชนนำไปใช้ตรวจสอบประวัติ นอกจากนี้ยังสามารถอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดที่หน่วยงานต่างๆ  เช่น บัตรเครดิต,บัตรเงินสด,บัตร ATM,บัตร Aeon,บัตรพนักงาน,บัตรนักศึกษา,บัตรเจ้าหน้าที ฯลฯ เป็นต้น สินค้าคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจาก CE  FCC และ RoHS

Availability: In stock

450 ฿