Please specify the product's required option(s).
เครื่องสแกนแบบพกพา

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

Scanner i6

เครื่องสแกนแบบพกพา


  รุ่นใหม่ล่าสุดใช้งานง่าย ระบบดิจิตอลปกป้องภาพบิดเบี้ยว ความละเอียดสูงถึง 900dpi สามารถเลือกสแกนได้ทั้งไฟล์รูปภาพ JPG และไฟล์เอกสาร PDF โดยคุณสามารถเรียกดูข้อมูลที่สแกนไว้ผ่านคอมพิวเตอร์โดยต่อสาย USB ด้วยดีไซด์ขนาดเล็กจึงเหมาะในการนำเครื่องสแกนแบบพกพาออกนอกสถานที่ไปใข้งานตามสถานที่ต่างๆ หรืองานแสดงสินค้า ได้อย่างสะดวก ใช้งานง่ายเพียงใส่หน่วยความจำ microSD Card และใส่ถ่าน Alkaline ขนาด AA 2 ก้อน คุณก็สามารถเริ่มต้นสแกนเอกสาร ภาพถ่าย แคตตาล็อกสินค้า ใบโฆษณาสินค้า ฯลฯ ออกมาเป็นภาพสีได้ทันที 

Availability: In stock

2,090 ฿