Please specify the product's required option(s).
เครื่องวัดไขมันในร่างกาย

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

AS-F209

เครื่องชั่งน้ำหนัก


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ห่วงใยสุขภาพ เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดไขมันในร่างกาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณเพราะจะช่วยให้คุณรับรู้ว่ารูปร่างของคุณขณะนี้มีความสมดุลหรือไม่เพียงใด เมื่อคุณขึ้นเหยียบบนเครื่องชั่งจะสามารถบ่งบอกได้ถึง น้ำหนักร่างกาย มวลไขมัน มวลน้ำ มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก ดัชนีมวลกาย และอัตราการเผาพลาญพลังงานพื้นฐานต่อวัน แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD เป็นตัวเลขดิจิตอลส่องแสงสีฟ้ามองเห็นได้อย่างชัดเจน ตัวเครื่องถูกเคลือบด้วยวัสดุ Glass มันวัวน่าสัมผัสเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

Availability: In stock

1,310 ฿