Please specify the product's required option(s).
เครื่องวัดออกซิเจน

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

FPX-013

เครื่องวัดออกซิเจน


สำหรับใช้วัดชีพจรและปริมาณออกซิเจนในร่างกาย ขนาดเล้กกะทัดรัดพกพาสะดวกใช้งานง่ายเพียงหนีบ เครื่องวัดออกซิเจน ไว้ที่ปลายนิ้วแล้วกดสวิตช์เปิดเครื่องก็สามารถอ่านค่าปริมาณออกซิเจนและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านหน้าจอได้ทันที เหมาะสำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยภายในบ้าน โรงพยาบาล หรือแม้แต้ใช้กับนักกีฬา สินค้าผ่านการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน CE ส่งออกจำหน่ายในประเทศเยอรมัน

Availability: In stock

1,670 ฿