Please specify the product's required option(s).
ไฟอัตโนมัติ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

HFS-002

ไฟอัตโนมัติ


เทคโนโลยีหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านจะเปิดไฟอัตโนมัติทันที คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหลอดไฟ ระยะเวลาเปิดไฟเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่าน และเลือกช่วงเวลาทำงานในตอนกลางวันหรือกลางคืน ติดตั้งสะดวกใช้งานง่ายเพียงคุณใส่ถ่านขนาด AAA จำนวน 4 ก้อนแล้วเปิดสวิตช์ เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านก็สามารถส่องสว่างได้ทันที

Availability: In stock

* Required Fields

850 ฿