Please specify the product's required option(s).
กลอนประตูไฟฟ้า

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

METER SILVER

กลอนประตูไฟฟ้า


เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย "กลอนประตูไฟฟ้า" ติดตั้งง่ายใช้ไฟจากถ่าน Alkaline ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน เมื่อถ่านหมดคุณสามารถเปิดประตูจากภายนอกโดยใช้ถ่านสำรอง 9V ต่อกับกลอนประตูไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟสำหรับป้อนรหัสเปิดประตู ดีไซด์หรูหราออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความปลอดภัยสามารถใช้ได้กับประตูชนิดบานผลักพร้อมฟังก์ชั่นล็อคประตูอัตโนมัติเมื่อคุณปิดประตู สามารถล็อคได้ทั้งจากภายนอกและภายในสินค้าคุณภาพจากเกาหลีผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

Availability: In stock

4,560 ฿