Please specify the product's required option(s).
เวอร์เนียร์ดิจิตอล

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

DVC-04

เวอร์เนียร์ดิจิตอล


  อุปกรณ์วัดขนาดชิ้นงานสำหรับใช้วัด ความกว้าง ความยาว ความลึกของรูชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน ได้อย่างแม่นยำความละเอียดสูง 0.01 mm แสดงผลเป็นตัวเลขผ่านหน้าจอ LCD ได้อย่างชัดเจน สามารถเปลี่ยนหน่วยมิลลิเมตรและหน่วยนิ้วระหว่างการวัดได้อย่างสะดวก เพียงคุณใส่ถ่านให้เวอร์เนียร์ดิจิตอลคุณก็สามารถเริ่มใช้วัดชิ้นงานได้ทันที สามารถล็อคค่าให้นิ่งด้วยสกรูยึดตำแหน่งเพื่อให้คุณสามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนจากค่าจริง

Availability: In stock

1,210 ฿