Please specify the product's required option(s).
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

SVCL002K

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์


  คุณสามารถออกป่าตั้งแคมป์ได้อย่างสะดวกไม่ต้องตัดไม้เผาฟืนเพื่อก่อกองไฟให้โลกร้อนขึ้นอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ส่องแสงด้วย LED ประหยัดพลังงานขนาด 1 W ปรับความสว่างแบบดิจิตอลได้ 4 ระดับ สามารถส่องสว่างได้ทุกพื้นที่เป็นแสงสีขาวนวลความสว่างที่เปล่งออกมามีความสว่างมากกว่าตะเกียงแบบน้ำมันก๊าดและมากกว่าหลอด Fluorescent ประมาณ 30 ~ 50 % ตัววัสดุโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทาน สามารถชาร์จไฟได้ 2 ช่องทางด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ขนาด 2 W และชาร์จผ่านปลั๊กไฟบ้านด้วย Power Adaptor สะดวกในการใช้งานทุกพื้นที่

Availability: In stock

1,950 ฿