Please specify the product's required option(s).
กล้องขนาดเล็ก

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

AT-113

กล้องขนาดเล็ก


  ดีไซด์ขนาดเล็กดูล้ำหน้าทันสมัยตัวเครื่องเคลือบด้วยสเปรป้องกันรังสี UV รองรับฟังก์ชั่น เว็บแคมเปิดกล้องแชทออนไลน์ บันทึกวีดีโอ บันทึกรูปภาพ บันทึกเสียง และบันทึกวีดีโอภายหลังจากการตรวจจับเสียงได้ เปิดดูไฟล์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทางสายUSB สามารถบันทึกวีดีโอต่อเนื่องได้นานกว่า 75นาที  สินค้าคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน

Availability: In stock

1,190 ฿