Please specify the product's required option(s).
กล้องมินิ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

AT-C001(Q5)

กล้องมินิ


  สุดยอดแห่งกล้องมินิ บันทีกวีดีโอคุณภาพสูงไฮเดฟ HD720P รองรับ microSD card สูงถึง 64GB แบตเตอร์รี่ภายในบันทึกต่อเนื่องได้นาน 100 นาที ชาร์จไฟผ่านUSB รองรับฟังก์ชั่นบันทึกวีดีโอ ฟังก์ชั่นบันทึกภาพ ฟังก์ชั่นบันทึกเสียง ฟังก์ชั่นตรวจจับเสียงแล้วบันทึกวีดีโอ และฟังก็ชั่นเว็บแคมเปิดกล้องแชทออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อกล้องมินิกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็น flash drive เซฟข้อมูลเก็บเอกสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ FCC

Availability: In stock

1,310 ฿