Please specify the product's required option(s).
กล้องจุลทรรศน์

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

VA-003

กล้องจุลทรรศน์


  กำลังขยาย 20 ถึง 200 เท่า ใช้งานง่ายเพียงคุณต่อสาย USB ของกล้องจุลทรรศน์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วใส่แผ่น CD เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ และซอฟแวร์ คุณก็สามารถเปิดดูภาพจากกล้องจุลทรรศน์ได้ทันที ตัวซอฟแวร์รองรับฟังก์ชั่นการถ่ายภาพนิ่งโดยกดถ่ายบนตัวซอฟแวร์ และยังสามารถกดปุ่มสีแดงบนตัวกล้องเพื่อถ่ายภาพนิ่งได้อีกเช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกวีดีโอต่อเนื่องเป็นไฟล์ชนิด avi Format หรือหากคุณไม่ต้องการใช้ซอฟแวร์จาก CD ก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทั่วไปบนอินเตอร์เน็ทที่มีการเปิดใช้งานกล้องมาทดลองใช้ได้เช่นกัน สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน CE FCC และ RoHS

Availability: In stock

1,490 ฿